AJŠA - ASOCIACE JAZYKOVÝCH ŠKOL A AGENTUR ČR má nové prezidium

AJŠA - ASOCIACE JAZYKOVÝCH ŠKOL A AGENTUR ČR má nové prezidium

Na konci října se v Praze poprvé sešlo nové prezidium AJŠA, zvolilo prezidenta asociace a stanovilo si cíle na nejbližší období.

25.10.2010 se v Praze poprvé sešlo prezidium AJŠA ve staronovém složení a zároveň zvolilo svou prezidentku. Prezidentkou tohoto neziskového a největšího profesního sdružení jazykových škol v ČR bude na další 2 roky Karla Bauerová z jazykové školy SOPHIA z Českých Budějovic.

Novým členem prezidia je Ondřej Kuchař z James Cook Languages z Prahy. Dalšími členy prezidia jsou Petr Pasek z jazykové školy Slůně - svět jazyků z Ostravy, Stanislav Kára z Progress Language Institute z Kladna a Alice Vondráčková z Agentury Educo z Prahy.

Nové prezidium se shodlo na nutnosti přepracovat stávající Stanovy asociace tak, aby odpovídaly současné situaci na jazykovém trhu. Dále doladit Kodex kvality a implementovat nové vstupní podmínky pro nové potenciální zájemce o členství v asociaci.

Nový viceprezident Ondřej Kuchař k tomu říká: "Kandidoval jsem s cílem dále zvyšovat prestiž AJŠA, zejména v oblasti zvyšování kvalitativních standardů asociace. Rád bych přispěl metodickou prací, formulováním standardů kvality a jejich komunikaci navenek. Prezidium za poslední 2 roky udělalo velký kus práce, a tak bych svým elánem chtěl na toto navázat a rozvíjet AJŠA dál."

AJŠA se chce dále profilovat jako organizace sdružující kvalitní dodavatele jazykových služeb.

AJŠA ASOCIACE JAZYKOVÝCH ŠKOL A AGENTUR ČR, O.S., IČ 27000125, je nezisková organizace, jejíž členskou základnu tvoří v současné době 38 členských společností z celé ČR.

AJŠA je největší asociací sdružující jazykové školy ze všech regionů České republiky.

AJŠA vznikla registrací u ministerstva vnitra v roce 2005 jako dobrovolné sdružení jazykových škol a agentur s působností po celé České republice s cílem zdokonalovat jazykové vzdělání ve všech regionech země.

Více informací získáte na http://www.ajsa.cz, nebo u těchto kontaktních osob:

Petr Pasek, viceprezident Asociace, zodpovědný za styk s médii, e-mail: press@ajsa.cz, tel.: 777 758 631

Karla Bauerová, prezidentka Asociace, e-mail: prezident@ajsa.cz, tel.: 608 112 992

Klíčová slova ČR-vzdělání-AJŠA

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.