Alcoa zahajuje páté výročí celosvětového Měsíce služby * 23 000 dobrovolných pracovníků ve 24 zemích

Pracovníci společnosti Alcoa (index NYSE: AA) se připravují na uskutečnění nového dobrovolnického rekordu, který se má konat tento měsíc během firemního ročníku celosvětového Měsíce služby. Více než jedna třetina globální pracovní síly společnosti Alcoa je připravena věnovat svůj čas, talent a praktickou pomoc na posílení místních komunit.

V průběhu října se 23 000 pracovníků společnosti Alcoa dobrovolně zúčastní téměř 700 akcí v oblasti služeb ve 24 zemích. Projekty budou zaměřeny na potřeby místních komunit, ve kterých společnost Alcoa působí. Od posilování gramotnosti a dovedností z oblasti STEM (Science, Technology, Engineering and Math - Věda, technologie, inženýrství a matematika) až po zvýšení kapacity organizací věnujících se obecně prospěšným pracím. Jejich cílem bude zlepšit životní prostředí sázením stromů a recyklací. Pracovníci budou svým kolektivním úsilím podporovat práci 1600 neziskových organizací.

Oslavy pátého výročí Měsíce služby společnosti Alcoa jsou celofiremní událostí, která zmobilizuje pracovníky, aby se přičinili o pozitivní vliv na své místní komunity. Více než 190 000 lidí napříč společností Alcoa a širší komunitou se podílí na dobrovolnických akcích Měsíce služby již od jeho založení v roce 2006.

"Ve společnosti Alcoa představují obecně prospěšné práce základní hodnotu a naši pracovníci neustále hledají významné a udržitelné způsoby obnovy," řekl předseda představenstva a generální ředitel společnosti Alcoa, Klaus Kleinfeld.

"Měsíc služby jsme zorganizovali před pěti lety s cílem prokázat spoluodpovědnost firmy Alcoa za své lidi, záležitosti, které jsou pro ně důležité, a za potřeby místních komunit, ve kterých působíme. Ve spolupráci s vynikajícími neziskovými partnery po celém světě provádíme aktivity našeho Měsíce služby každý rok, což je obrazem zodpovědnosti a vytrvalosti našich lidí a umožňuje nám více pomáhat lidem v nouzi. Tento výsledek je hlavním měřítkem našeho úspěchu," dodal Kleinfeld.

V říjnu minulého roku se Měsíce služby zúčastnilo 22 000 pracovníků společnosti Alcoa. Společně s místními partnerskými organizacemi zasadili 11 000 stromů, podali 14 000 jídel, realizovali 4 000 charitativních kampaní a působili jako dobrovolníci na 400 školách.

O NADACI ALCOA A MĚSÍCI SLUŽBY

Nadace Alcoa je jednou z největších firemních nadací v USA, s aktivy ve výši přibližně 420 milionů amerických dolarů. Kromě řešení místních potřeb v obcích, kde společnost Alcoa působí, se nadace Alcoa zaměřuje na podporu péče o životní prostředí, čímž umožňuje hospodářskou a sociální udržitelnost. Dále prostřednictvím vzdělávání a školství podporuje přípravu budoucích pracovníků. Nadace Alcoa byla založena před více než 50 lety a od roku 1952 investovala v USA více, než 515 milionů dolarů. Pod firemní značkou programu Měsíce služby sdílejí pracovníci Alcoa svou energii, nadšení a odhodlání vyvolat změnu v našich komunitách. Měsíc služby je ústředním bodem každoročního úsilí dobrovolných pracovníků společnosti Alcoa, která v roce 2009 věnovala 650 000 hodin služby 9 000 charitativním organizacím. Jedná se o ekvivalent 325 lidí pracujících na plný úvazek. Jejich čas odpovídá 4 milionům dolarů na dobrovolných příspěvcích nadace Alcoa.

HLAVNÍ ÚDAJE O MĚSÍCI SLUŽBY NADACE ALCOA PRO ROK 2010

Severní Amerika: V rámci Spojených států se pracovní síly Alcoa zmobilizují k dokončení více než 200 projektů v oblasti služeb -- oprav rekreačních a vzdělávacích zařízení, obnovy vegetace národních parků, uskutečnění recyklačních programů a podpory rozvoje dovedností a pracovní připravenosti. V Kanadě bude 1 800 pracovníků renovovat komunitní centrum, sbírat zimní oblečení a získávat finanční prostředky pro United Way a nadaci Canadian Breast Cancer Foundation (Kanadskou nadaci proti rakovině prsu).

Jižní Amerika: V Brazílii se bude 87 procent pracovníků společnosti Alcoa celý říjen podílet na více než 60 akcích Měsíce služby. Své úsilí zaměří na posílení ochrany životního prostředí a zlepšení místní infrastruktury. V Surinamu se budou pracovníci věnovat třem místním školám, provádět školení v oblasti výživy a renovovat budovy.

Evropa: Na Měsíci služby se bude podílet více, než 6 000 pracovníků společnosti Alcoa ve 12 zemích celé Evropy. V Rusku bude 2 500 pracovníků nadace Alcoa pracovat na projektech obnovy životního prostředí a pomáhat trpícím. Ve Španělsku bude Alcoa pracovat po boku 150 místních neziskových organizací na obnově vodních toků a výsadbě 1000 stromů. Ve Francii budou pracovníci podporovat udržitelnost hostováním seminářů o biologické rozmanitosti, čištěním řek a recyklací. Pracovníci Alcoa ve Švýcarsku budou podávat jídla potřebným a poskytovat rozvoj dovedností v útulku pro ženy.

Asie: V Číně budou pracovníci Alcoa dobrovolně přispívat ke zlepšení udržitelnosti životního prostředí školením studentů v oblasti ochrany přírody a recyklace, výsadbou stromů a čištěním parků.

Austrálie: V Austrálii přes 1 500 pracovníků poskytne 400 hodin na zlepšení školní infrastruktury, nabídnou studentům školení v oblasti bezpečnosti, zvýší povědomí o Národní nadaci proti rakovině prsu a budou sázet stromy přirozené pro zdejší přírodu.

Webová stránka Měsíce služby

http://www.alcoa.com/monthofservice

Měsíc služby na Facebooku

http://www.facebook.com/alcoamonthofservice

Kontakty

Alcoa Inc.

Libby Archell

Tel: +1-347-901-1902

Zdroj: Alcoa Inc.

Tuto tiskovou zprávu můžete číst online na internetové adrese:

http://www.businesswire.com/news/home/20101001005235/en

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

(BW)

Klíčová slova USA-služby-Alcoa Inc.

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Služby, cestovní ruch

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.