Barracuda Web Filter efektívne chráni vzdialených užívateľov

Jedným z úspešných produktov spoločnosti Barracuda Networks z oblasti informačnej bezpečnosti je Barracuda Web Filter, ktorý chráni užívateľov pred rizikami spojenými s využívaním rôznych internetových aplikácií, ako je web, instant messaging, alebo Internet telefónia. V minulom roku toto zariadenie získalo v prestížnom hodnotení SC Magazine maximálny počet hviezdičiek vo všetkých sledovaných kritériách a bolo zariadené do elitného klubu "SC Magazine Recommended".

Okrem ochrany pred mnohými typmi on-line hrozieb prináša Barracuda Web Filter vďaka pokročilým možnostiam pre filtrovanie a blokovanie rôznych typov internetového prevádzky aj ďalšie nezanedbateľné prínosy z hľadiska zvyšovania produktivity práce a dodržiavanie interných pravidiel firiem či organizácií. Je dobre známe, že mnoho zamestnancov využíva Internet nielen v súvislosti so svojimi pracovnými povinnosťami, ale aj na zábavu. Tento problém je o to závažnejší, že veľa takýchto webových stránok či iných aplikácií figuruje na popredných priečkach bezpečnostných rizík na internete. S tým súvisí aj aplikácia reštrikcií na prístup k celému radu lokalít, ktorých obsah je v rozpore s právnymi predpismi alebo etickými normami. Vďaka zablokovaniu prevádzky neželanej internetovej prevádzky aplikácia tohto riešenia prináša aj úspory investičných a prevádzkových nákladov vďaka zníženým nárokom na kapacitu internetového pripojenia a ďalších sieťových zdrojov.

Súčasné modely Barracuda Web Filter pokrývajú široké spektrum potrieb malých, stredných i väčších firiem, a to vrátane veľkých korporátnych zákazníkov, pretože najvyšší model označený Barracuda Web Filter 1010 svojou kapacitou zvláda až 15 tisíc TCP spojení. Navyše je možné spojiť niekoľko takýchto zariadení do zväzku a dosiahnuť tak ešte väčšie kapacity a spoľahlivosti celého riešenia.

Najnovšie vylepšenie osvedčeného produktu Barracuda Web Filter sa týka jeho využitia u vzdialených užívateľov, ktorí môžu mať na svojich laptopoch inštalovaný softvérový doplnok Barracuda Web Security Agent (WSA). Administrátori zariadenia Barracuda Web Filter tak majú teraz bohaté možnosti, ako ľahko a efektívne nastaviť široké spektrum pravidiel pre vzdialených užívateľov, ktorí sú tak automaticky chránení pred rôznymi typmi malware a ďalším nežiaducim obsahom z internetu.

Viac informácií o produktoch Barracuda Web Filter a Barracuda Web Security Agent môžete získať na stránkach http://www.barracudanetworks.com/ns/products/web-filter-overview.php

Distribútorom zariadení Barracuda Networks pre Českú republiku a Slovensko je spoločnosť Gesto Communications.

Kontakt: Gesto Communications, tel: (420) 271 735 344, 271 731 481, 267 310 034, sales@gestocomm.cz, Korunní 106, 101 00 Praha 10,

http://www.gestocomm.cz

Klíčová slova Slovensko-ČR-počítače-bezpečnosť-firmy-Barracuda-Gesto Communications

Oblast

Kategorie
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.