Pavilon USA na výstavě Expo v Šanghaji s podporou nadace Alcoa Foundation plní příslib, že pokryje produkci skleníkových plynů * Emise skleníkových plynů v průběhu celého trvání výstavy byly vykompenzovány nákupem emisních offsetů, který bude přínosem pro společnosti v Číně

Zástupci týmu pavilonu USA a nadace Alcoa Foundation dnes společně oznámili, že emise skleníkových plynů pavilonu byly vykompenzovány nákupem offsetů skleníkových plynů na celou dobu šesti měsíců trvání výstavy Expo v Šanghaji, včetně výroby klíčových stavebních materiálů použitých na výstavbu pavilonu. Offsety na 8 250 tun skleníkových plynů byly odkoupeny ze tří vybraných certifikovaných projektů v Číně, aby byla pokryta celková produkce emisí pavilonu.

Jako první se Spojené státy zavázaly po dobu celých šesti měsíců trvání výstavy vytvořit „zelený“ pavilon. Tento závazek učinila ministryně zahraničních věcí USA Hillary Rodham Clintonová 22. května při své návštěvě výstavy Expo.

Nadace Alcoa Foundation uzavřela spolupráci se zástupci týmu pro vybudování pavilonu v rámci strategie trvale udržitelného rozvoje v oblasti životního prostředí, aby po celou dobu trvání akce pavilon neprodukoval žádné skleníkové plyny. Společnost ICF International, přední poradenská firma v USA zaměřená na změny klimatu, energii a otázky životního prostředí, byla vybrána, aby provedla nezávislou, podrobnou a ověřitelnou studii pro stanovení celkového množství potenciálních emisí skleníkových plynů pavilonu.

Kalkulace celkového množství skleníkových plynů zahrnuje jak emise po dobu šesti měsíců trvání výstavy Expo, tak výrobu klíčových stavebních materiálů, jako například hliníku, oceli, cementu, skla, použitých při výstavbě pavilonu. Tvorba skleníkových plynů bude vykompenzována nákupem 8 250 offsetů ze tří vývojových projektů zaměřených na trvale udržitelný rozvoj v Číně, z nichž všechny jsou registrovány podle norem Voluntary Carbon Standard (VCS) (Dobrovolný uhlíkový standard) a Gold Standard (Zlatý standard).

Zástupci pavilonu USA dnes podepsali smlouvu o odkupu emisních offsetů na tiskovém briefingu ze tří čínských projektů, jmenovitě projektu na přeměnu bioplynu na energii v provincii Jiangsu, malorozsahovém hydroenergetickém projektu v Gansu a projektu větrné elektrárny v Gansu.

“Jsem pyšný na to, že americký pavilon podpoří hlavní téma výstavy Expo ’Lepší město, lepší život’ (‘Better City, Better Life’), prostřednictvím nákupu emisních offsetů z projektů v Číně. Splní tím svůj závazek, že pokryje tímto nákupem svou produkci skleníkových plynů po dobu šesti měsíců trvání výstavy Expo 2010 v Šanghaji,“ řekl velvyslanec José H. Villarreal, generální komisař USA pro výstavu Expo 2010 v Šanghaji.

“Pro pavilon USA je ctí uvést v život naše poselství o trvale udržitelném rozvoji a ’zdravém’ budování společnosti tím, že podpoří tři projekty odpovídající normě Golden Standard po celé Číně, aby kompenzovala naši celkovou produkci skleníkových plynů. Rád bych poděkoval nadaci Alcoa Foundation za její štědrý příspěvek na pomoc pavilonu USA, abychom se stali co nejlepším účastníkem výstavy Expo a prvním národním pavilonem, který se zavázal kompenzovat svou produkci skleníkových plynů na výstavě Expo 2010 v Šanghaji.”

Financování studie celkové produkce skleníkových plynů je jedním z příkladů snahy nadace Alcoa Foundation o propagaci environmentální trvalé udržitelnosti v Číně. Začátkem letošního léta společnost Alcoa a institut World Resources Institute, spolu s univerzitou Jiao Tong University zveřejnili iniciativu posuzování projektů týkající se energetické efektivity v průmyslu a jejich propojení se zdroji externího financování v oblasti Šanghaje. Nadace Alcoa Foundation rovněž pokračuje ve spolupráci se společností na ochranu přírody The Nature Conservancy, se kterou společně podporují založení národního parku Pudatso National Park, prvního národního parku v Číně a další programy v této oblasti. Kromě toho spolupracuje společnost Alcoa s dalšími neziskovými organizacemi a univerzitami na podporu programů recyklace hliníku pro učitele a studenty po celé Číně a trvale udržitelného rozvoje.

Jinya Chen, prezident divize společnosti Alcoa pro Asii a Tichomoří, řekl: “Ve společnosti Alcoa věříme, že naším úsilím o trvale udržitelný rozvoj získáváme výhodu nad konkurencí a jsme zajímavějším partnerem pro vládní organizace, akcionáře a firmy. Iniciativy zástupců pavilonu USA s podporou nadace Alcoa Foundation budou pozitivním přínosem pro Čínu v oblasti životního prostředí a budování společnosti a budou sloužit jako model pro jiné akce a organizace po celém světě.”

Kromě výpočtu celkových emisí a přístupu ke kompenzaci přijali zástupci pavilonu USA také celková opatření pro minimalizaci spotřeby energie a emisí skleníkových plynů. Na výstavbě pavilonu se podílela celá řada předních amerických firem a jejich špičkové technologie, které jsou příslibem udržitelné a prosperující budoucnosti jsou do stavby začleněny. Od fotovoltaických článků, které převádějí sluneční světlo na elektřinu a pomáhají zásobovat pavilonu energií, po solární vytápění, střešní zahradu a podlahy z recyklovaného bambusu, americký pavilon představuje model jak pro modernizaci, tak environmentální odpovědnost.

Na ploše více než 60 000 čtverečních stop (6 000 čtverečních metrů) je pavilon USA jedním z největších národních pavilonů na výstavě Expo. S ústředním tématem “Rising to the Challenge,” představí prezentace Spojených států amerických americkou kulturu, hodnoty, inovace a obchod, v jednom z nejdynamičtějších měst Číny, a zároveň oslaví přátelství a spolupráci mezi Spojenými státy, Čínou a zbytkem světa.

O nadaci Alcoa Foundation

Nadace Alcoa Foundation je nezisková americká korporační nadace s aktivy ve výši zhruba 425 milionů amerických dolarů. Kromě toho, že vychází vstříc potřebám partnerů v oblastech, kde působí, zaměřuje se nadace Alcoa Foundation na důležitá řešení v oblasti trvale udržitelného rozvoje z hlediska životního prostředí, včetně globálních změn klimatu. Nadace Alcoa Foundation je již více než padesát let dlouhodobým partnerem poboček firmy Alcoa, kam od roku 1952 investovala více než 515 milionů amerických dolarů. Další informace naleznete na internetové adrese http://www.alcoa.com/foundation.

O společnosti ICF International

Společnost ICF International (burzovní index NASDAQ:ICFI) spolupracuje s klienty z oblasti vládních organizací a obchodu, kterým dodává profesionální služby a technologická řešení v oblasti energetiky a změn klimatu, životního prostředí a infrastruktury, zdraví, služeb pro lidi a sociálních programů, zabezpečení a obrany země. Firma spojuje zaujetí a odborné znalosti s moderní analytikou, aby mohla přinášet přesvědčivé výsledky v průběhu celého životního cyklu programu, od výzkumu a analýz a návrhu přes jeho zavádění a zdokonalování. Od roku 1969 nabízí společnost ICF své služby vládám na všech úrovních, předním firmám a multilaterálním institucím. Potřeby těchto klientů po celém světě uspokojuje více než 3 500 zaměstnanců firmy.

Oficiální webové stránky o pavilonu USA:

http://www.usapavilion2010.com.

Oficiální mikroblog o pavilonu USA:

http://twitter.com/MeiGuoGuan

http://t.sina.com.cn/MeiGuoGuan

Fotografie pavilonu USA:

http://flickr.com/photos/usapavilion

Shanghai Expo kontakt:

Ruder Finn Public Relations, Šanghaj

Francis Xuová

Tel: +86 21 5383 1188 linka 621

Email: xuf@RuderFinnAsia.com

nebo

Alcoa kontakt:

Alcoa China

Shauna Huangová

Tel: +86 10 59215006

Mobil: 13701165791

E-mail: Shauna.Huang@alcoa.com

Zdroj: Alcoa Foundation

+86 10 59215006

Mobil: 13701165791

E-mail: Shauna.Huang@alcoa.com

Zdroj: Alcoa Foundation

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

(BW)

Klíčová slova Čína-energie-plyn-Alcoa Foundation

Oblast
Asie, Austrálie (as)

Kategorie
Energetika, suroviny

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.