Trénink mozku s pomocí počítače HAPPYneuron Brain Jogging nám pomůže udržet mentální výkonnost z mladších let a je tak možná jediným lékem proti stárnutí, který přináší měřitelné výsledky

Kdo se dnes připravuje na stáří po vzoru svých rodičů, bude v závěru svého života trpět - materiálně, sociálně, zdravotně, psychicky. Jediná individuální strategie, která má smysl, je pracovat na sobě, na svém zdraví a na svých možnostech a schopnostech. Klíčovým problémem stárnutí už zhruba od 40 let věku je slábnutí tzv. kognitivních funkcí, například paměti, koncentrace, pozornosti, rychlosti myšlení či vizuálně-prostorové orientace. A právě tyto funkce je nyní možné efektivně trénovat pomocí počítačových her vytvořených neuropsychology.

Výsledkem může být zlepšení šancí na získání zaměstnání po padesátce, udržení řidičského průkazu po sedmdesátce a prodloužení samostatnosti a bezpečí v pozdějších letech. Tak může tento na software zásadně ovlivnit kvalitu života lidí nad 50 let a seniorům ušetřit mnohá zranění způsobená například pádem v důsledku nepozornosti. Testy v nezávislých laboratořích prokázaly, že cvičením HAPPYneuron lze za několik set odehraných her v průběhu dvou měsíců zvýšit výkonnost v dílčích kognitivních funkcích o 15 až 25%, což v praxi odpovídá výkonnosti člověka mladšího o deset let. HAPPYneuron Brain Jogging je u nás prvním reálným prostředkem k tomu, abychom mohli sami ovlivňovat to, jak rychle a přesně funguje naše hlava.

Software je dílem francouzské firmy Scientific Brain Training a vznikl pod vedením uznávaného neuropsychologa dr. Bernarda Croisila. Firma eviduje na 60 miliónů odehraných her v USA, Británii, Francii, Německu, Japonsku, Brazílii - a nyní v ČR, kde je jejím partnerem firma ALPELEPHANT. HAPPYneuron je v češtině na CD a je tak dostupný všem stárnoucím lidem u nás.

CD se prodává na dobírku na stránce http://www.brainjogging.cz za 1797 Kč a náš partnerský program umožňuje komukoli získat komisionářskou smlouvu se zprostředkovatelskou odměnou. Firmy mohou pro své zaměstnance objednat školení, v němž budou seznámeni nejen se softwarem, ale zejména s cestami k udržení mentální výkonnosti. Je mnoho profesí, v nichž právě rychlost a správnost rozhodování, pozornost či orientace rozhodují o kvalitě výroby nebo bezpečnosti cestujících.

Kontakt:

Martin Chlupáč

tel. 777260320

e-mail: chlupac@alpelephant.cz

obchod: Petr Koucký

tel. 777260306

e-mail: koucky@alpelephant.cz

http://www.brainjogging.cz

Klíčová slova ČR-zdraví-počítače-software-firmy-Alhelephant

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zdravotnictví
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.