Zmizí z českých jazykovek američtí lektoři? * Tisková zpráva Asociace certifikovaných jazykových škol

Před rokem 1989 bylo u nás studium angličtiny se zahraničním lektorem prakticky nedostupné. Nyní u nás působí stovky, ba tisíce zahraničních učitelů, převážně z USA. Početná americká komunita se stala neodmyslitelnou součástí pražského kulturního života. Velká část Američanů, kteří do České republiky přijíždějí původně jako turisté, zde zůstává několik let a pohybuje se v oblasti výuky cizích jazyků. Na jejich práci je napojena významná část sektoru soukromého vzdělávání, včetně řady pracovních míst pro české zaměstnance. Zahraniční učitelé jsou pro tuto zemi důležití. O jejich práci je zájem, učí ve školách i v mnoha firmách a institucích, pomáhají ve zvyšování globální konkurenceschopnosti naší pracovní síly. Jejich četné mezilidské vazby, často silné a trvalé, mohou mít i zahraničně-politický přesah ve vztahu k našemu nejvýznamnějšímu zámořskému spojenci.

Silný tlak na snižování nákladů a flexibilitu služeb, který podniky zvláště v době krize vyvíjejí vůči jazykovým školám, vede k tomu, že většina učitelů jazyků je dnes najímána jako osoba samostatně výdělečně činná. Administrativní podmínky pro samostatně výdělečné cizince jsou u nás však rok od roku stále složitější. Nyní chystá vláda změny, které udělování živnostenských listů cizincům, nerezidentům EU, prakticky zastaví.

Uvědomujeme si, že změny jsou nevyhnutelné. Jenže samotní učitelé angličtiny ze zámoří nejsou ani vietnamští obchodníci, ani ukrajinští stavební dělníci. Do České republiky mohou volně přijíždět bez víz. Neznamenají žádné bezpečnostní riziko, žádné ohrožení českého pracovního trhu. Nyní stojíme před nebezpečím, že v naší zemi již brzy nebudou moci pracovat. Nebo se jejich práce zcela přesune do sektoru šedé ekonomiky.

Ani navrhovaný program "modrých karet", usnadňující pobyt vzdělaným cizincům, není v tomto případě řešením. Ano, lektoři angličtiny jsou vzdělaní. Kvalifikovaný zahraniční lektor dnes má nejen vysokou školu, ale také učitelský certifikát. Jenže český trh dnes v jazykovém vzdělávání generuje jen velmi málo stálých pracovních poměrů. A jak všichni dobře víme, učitelé cizích jazyků u nás stejně nevydělávají 1,5 násobek průměrné mzdy, což má být pro udělení modré karty podmínkou. Většina zahraničních lektorů u nás jsou a budou nezávisle najímaní externisté. Pokud zde vůbec zůstanou. Američané mohou snadno jet pracovat jinam, jazykové školy v zahraničí je uvítají. Ale nám a našim studentům budou brzy chybět.

Jistě existuje cesta, jak v České republice nadále využívat výhody dostupnosti amerických učitelů angličtiny. Je to ve společném zájmu nás všech. Zdá se jen, že na ně při rychle připravovaných změnách legislativy všichni zapomněli. Asociace certifikovaných jazykových škol se proto obrací na ministra vnitra Radka Johna a ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka s otevřeným dopisem, který upozorňuje na tento problém a nabízí pomoc při jeho řešení.

Asociace certifikovaných jazykových škol (ACERT) je profesním sdružením, zaměřeným na rozvoj kvality jazykového vzdělávání. Jako jediná profesní instituce jazykových škol v České republice je přidruženým členem Evropského sdružení pro kvalitní jazykové služby EAQUALS. Členské školy procházejí pravidelnými inspekcemi dle evropských standardů, které ověřují kvalitu poskytovaných služeb a kvalifikaci lektorů. Členové ACERT zaujímají dle počtu odučených hodin více než 40% trhu jazykových škol v České republice.

ACERT o.s.

PhDr. Andrea Křížková

info@acert.cz

Tel: +420602193978

http://www.acert.cz

Klíčová slova ČR-školy-Asociace certifikovaných jazykových škol (ACERT)

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.