Řízení letového provozu České republiky, s. p.

Tiskové prohlášení Řízení letového provozu ČR, s. p.:

Bez jakéhokoliv předběžného varování se dnes na ranní směnu opět nedostavilo osm řídících letového provozu. A to navzdory včerejší dohodě u ministerstva dopravy. Absenci zdůvodnili pouze dva z nich, a to ošetřováním člena rodiny. Absenci je možné chápat pouze jako pokračování nátlakové akce a ignoraci závěrů z jednání na MDS.

Vedení ŘLP ČR, s. p. prohlašuje, že je schopné situaci během krátké doby vyřešit, pokud mu k tomu dá ministerstvo dopravy veškeré kompetence.

Důsledkem dnešního kroku řídících letového provozu je znovu výrazné omezení kapacity. Vedení ŘLP ČR, s. p. je schopno se zbývajícími řídícími letového provozu zajistit pouze přílety a odlety do a z České republiky a veškeré lety pro záchranu lidského života a lety v údobí nouze.

Vedení ŘLP ČR, s. p. provádí veškeré možné kroky k obnovení kapacity vzdušného prostoru. Prvořadým hlediskem v této krizové situaci je zajištění bezpečnosti letového provozu.

Vedení ŘLP ČR, s. p. se omlouvá veřejnosti za problémy, které se v důsledku mimořádné situace vyskytnou a ujišťuje, že učiní veškeré kroky k obnovení řádného poskytování letových provozních služeb v plném rozsahu. Je však nutno konstatovat, že vedení ŘLP ČR, s. p. má pouze velmi omezené možnosti řešení situace, vzhledem k závěrům jednání mezi vedením ministerstva dopravy a zástupci CZATCA. Přijetí účinných opatření k řešení situace se stává stále obtížnější především s ohledem na fakt, že při jednáních na úrovni MDS ČR je pod hrozbou nátlakových akcí vyvíjen tlak na legitimizaci projevů bezprecedentního porušování pracovní kázně. Na druhé straně dochází ke zpochybňování právního rámce vymezujícího režim práce a odpočinku v podniku ŘLP ČR, s. p., které bylo dosavadními analýzami, včetně MPSV, shledáno právoplatné a plně v souladu se zákonnými normami platnými v ČR.

Kontakt: Luboš Hlinovský, Řízení letového provozu ČR, s. p.; K letišti 1040/10, P.O.Box 41, Praha 6; tel.:(02)20373211, fax:(02)20373002.

Klíčová slova PROTEXT-Řízení letového provozu ČR

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Auto-moto, doprava a stroje

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.