Aukro mezi společensky odpovědnými firmami

Aukro.cz, největší česká nákupní online galerie, představuje svůj nový projekt "Aukro přes překážky“, kterým se zařazuje mezi společensky odpovědné firmy. Ke každé prodané aukci uživatelů zaregistrovaných v programu je přičtena vždy 1 koruna na právě probíhající sbírku. Stejnou částkou, která se na konci daného období vybere, přispěje také společnost Aukro. Celkový obnos Aukro následně předá vybrané dobročinné organizaci. V současné době probíhá první sbírka na projekt Internet Hotline Nadace Naše dítě.

Do volby dalších projektů se budou moci zapojit všichni uživatelé i zaměstnanci Aukra. Na začátku každého sbírkového období zvolí zaměstnanci Aukra hlasováním deset z patnácti projektů, které budou mít zájem o zapojení do programu. Z těchto deseti budou vítěze vybírat již sami uživatelé obchodující na Aukru.

První tříměsíční sbírkové období je ve své polovině. Jedná se o sbírku na podporu Internet Hotline Nadace Naše dítě, který je první českou internetovou horkou linkou, určenou veřejnosti k potlačování nelegálního obsahu na internetu, zejména dětské pornografie a obchodu s dětmi.

"Práce, které se věnuje Nadace Naše dítě prostřednictvím linky Internet Hotline, je nezbytná. Dětská prostituce a pornografie, nespočet zneužitých dětí a zlomených dětských duší jsou obrovskou výzvou a voláním o pomoc směrem k nám všem," říká ředitelka nadace Ing. Zuzana Baudyšová a děkuje za nabídku spolupráce od Aukra.

Druhé období, které proběhne od 1.8. do 31.10.2010, bude věnováno projektu Diakonie ČCE s názvem LifeTool. LifeTool představuje unikátní projekt zavádění a propagace tzv. asistivních technologií, které pomáhají lidem s postižením a stárnoucím osobám výrazně zvyšovat kvalitu jejich života.

V současnosti přibývá v programu v průměru 900 Kč týdně, příspěvek tedy plyne z 900 úspěšných aukcí uživatelů registrovaných v programu. Celkový počet vystavených aukcí prodejců registrovaných v programu se aktuálně pohybuje kolem 5600. Registrovaných uživatelů stále přibývá, doposud je jich v programu zaregistrováno přibližně 400.

Více informací: http://www.aukro.cz/marketing/charity/

Kontakt:

Lenka Hanušová

tisková mluvčí Aukro.cz

telefon: +420 739 917 468

e-mail: lenka.hanusova@aukro.cz

http://:www.aukro.cz

Klíčová slova ČR-sociální-internet-firmy-Aukro.cz

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Politika, veřejná správa a soudy
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.