AJŠA - Asociace jazykových škol a agentur ČR oslavila 5 let své existence

AJŠA - Asociace jazykových škol a agentur ČR, největší profesní sdružení jazykových škol, působí již 5 let v České republice. Má 37 členů, většinou regionálních. Poslední rok pod vedením nového prezidia, které zavedlo například Kodex kvality.

Asociace vznikla v květnu 2005. Od té doby se vyprofilovala jako největší profesní sdružení v oblasti jazykové výuky v celé České republice. „Odborná i široká veřejnost nás začíná vnímat jako prestižní sdružení, které je aktivní v otázkách jazykového vzdělávání a určuje současné moderní trendy,“ konstatuje Petr Pasek, viceprezident AJŠA.

Od června 2009 zahájilo svou činnost nové prezidium AJŠA, které se skládá z prezidentky Karly Bauerové a čtyř viceprezidentů: Stanislava Káry, Petra Paska, Michala Ivasienka a Alice Vondráčkové.

Úspěchy AJŠA za poslední rok:

- zavedla Kodex kvality, který jednomyslně převzali a zavadle do svých škol všichni členové,

- rozšířila členskou základnu na 37 členů (o více než 10 za poslední rok),

- stala se často oslovovaným odborníkem pro novináře píšící o jazycích a souvisejících tématech,

- citovaná v prestižních médiích (MfDnes, Hospodářské noviny, E15, Respekt, Český rozhlas, Nova a další)

- jednání s druhou Asociací jazykových škol ČR (AJŠ) a snaha o větší spolupráci obou asociací,

- nové, přehlednější a modernější webové stránky www.ajsa.cz

- 2 výjezdní zasedání: říjen 2009 v Hradci Králové a březen 2010 v Plzni

AJŠA se v dalším období svého fungování dále zaměří na:

- rozšiřování členské základny,

- pravidelné setkávání svých členů,

- výměnu informací a nových výukových metod,

- aktivní snahu změnit DPH vztahující se k výuce cizích jazyků,

- aktivní spolupráci s AJŠ.

AJŠA ASOCIACE JAZYKOVÝCH ŠKOL A AGENTUR ČR, O.S., IČ 27000125, je nezisková organizace, jejíž členskou základnu tvoří v současné době 37 členských společností z celé ČR.

AJŠA vznikla registrací u ministerstva vnitra v roce 2005 jako dobrovolné sdružení jazykových škol a agentur s působností po celé České republice s cílem zdokonalovat jazykové vzdělání ve všech regionech země.

Spolu s řádným členstvím nabízí asociace tuzemským i zahraničním subjektům činným v oboru jazykového vzdělávání nebo v oborech navazujících (nakladatelství, školství, vzdělávání, IT technologie, cestovní ruch, poradenství, nadace aj.) i možnost přidruženého členství. Asociace hájí hospodářské a profesní zájmy členských škol a agentur a navazuje spolupráci s národními i mezinárodními profesními asociacemi, akademickými a vzdělávacími subjekty a dalšími ziskovými i neziskovými organizacemi v otázce rozvoje jazykového podnikání. AJŠA se také podílí na vzdělávacích programech a projektech EU a zajišťuje, resp. zprostředkovává poradenské služby pro své členy.

Více informací podá:

Petr Pasek, viceprezident Asociace, zodpovědný za styk s médii, e-mail: press@ajsa.cz, tel.: 777 758 631

Karla Bauerová, prezidentka Asociace, e-mail: prezident@ajsa.cz, tel.: 608 112 992

Klíčová slova ČR-vzdělání-AJŠA

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.