Graphic Packaging zvyšuje ceny sulfátové lepenky SUS(R) v Evropě

Společnost Graphic Packaging International, Inc. (dále jen GPI), pobočka firmy Graphic Packaging Holding Company (index NYSE: GPK), nedávno oznámila zvýšení cen své sulfátové lepenky (SUS(R)) v Evropě. Navýšení se týká všech produktů a nabývá účinnosti pro všechny dodávky od 31. května 2010, včetně. Cena všech SUS(R) sulfátových lepenek firmy GPI se zvyšují o 65 britských liber na tunu ve Velké Británii, respektive o 65 Euro za tunu ve zbytku Evropy.

Výhledová prohlášení

Prohlášení společnosti GPI o zvýšení cen představuje „výhledová prohlášení" ve smyslu novely Zákona o vedení sporů při obchodování s cennými papíry z roku 1995. Výhledová prohlášení jsou založena na aktuálně dostupných informacích a podléhají různým rizikům a nejistotám, které mohou způsobit, že se skutečné finanční výsledky společnosti GPI budou lišit od předchozích očekávání vedení společnosti. Proto není možné spoléhat na informace ve výhledových prohlášeních, protože tyto informace jsou založeny na aktuálním stavu k datu jejich zveřejnění. Společnost GPI nemá žádnou povinnost aktualizovat výhledová prohlášení, a to ani ve světle nových informací či skutečností. Další informace o výhledových prohlášeních a rizicích, která ovlivňují podnikání společnosti GPI najdete v pravidelných zprávách, které firma předkládá úřadu SEC.

O společnosti Graphic Packaging International, Inc.

Graphic Packaging International, Inc., dceřiná firma společnosti Graphic Packaging Holding Company (index NYSE: GPK), se sídlem v Marietta, Georgia, je předním poskytovatelem obalových materiálů z papírové lepenky. Své produkty firma poskytuje potravinářským firmám, výrobcům nápojů a dalšího spotřebního zboží. Firma je jedním z největších světových výrobců skládacích kartonů, recyklovatelných krabic a speciálních obalů. Mezi zákazníky společnosti patří nejvýznamnější firmy z celého světa. Další informace o firmě Graphic Packaging, jejích produktech a podnikání najdete na webových stránkách http://www.graphicpkg.com.

Zdroj: Graphic Packaging International, Inc.

Kontakt pro investory:

Kevin Crum

Telefon: +1-770-644-3071

Kontakt pro média:

Cathy Worthy

Telefon: +1-770-644-3515, oba ze společnosti Graphic Packaging International, Inc.

Klíčová slova USA-průmysl-trh-dřevo-chemie-potraviny-papír-firmy-Graphic Packaging

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Zpracovatelský a výrobní průmysl
Obchod, marketing
Chemický a farmaceutický průmysl
Potraviny, gastronomie

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.