AJŠA Asociace jazykových škol a agentur ČR, o.s. má již 37 členů

Od února tohoto roku se členská základna rozrostla o pět nových členů. Tím se AJŠA stala jednoznačně největší asociací jazykových společností v České republice.

Prezidium asociace s radostí sleduje postupné narůstání členské základy. Ještě v únoru tohoto roku AJŠA registrovala 32 členů, zatímco k dnešnímu dni jich má 37.

"Jsme rádi, že se kvalitní jazykové školy více zajímají o členství v naší asociaci", říká prezidentka asociace Karla Bauerová. "Toto je pro nás důkaz, že svou práci děláme dobře a asociace plní svou úlohu," dodává.

Posledními pěti novými členy jsou Lingua Sandy, Lexik, Presto, Prague Institute a Alka Language Specialists, všichni shodou okolností z Prahy. Alka je zároveň jedinou školou v České republice, která je členem obou jazykových asociací.

AJŠA ASOCIACE JAZYKOVÝCH ŠKOL A AGENTUR ČR, O.S., IČ 27000125, je nezisková organizace, jejíž členskou základnu tvoří v současné době 37 členských společností z celé ČR.

AJŠA vznikla registrací u ministerstva vnitra v roce 2005 jako dobrovolné sdružení jazykových škol a agentur s působností po celé České republice s cílem zdokonalovat jazykové vzdělání ve všech regionech země.

Spolu s řádným členstvím nabízí asociace tuzemským i zahraničním subjektům činným v oboru jazykového vzdělávání nebo v oborech navazujících (nakladatelství, školství, vzdělávání, IT technologie, cestovní ruch, poradenství, nadace aj.) i možnost přidruženého členství. Asociace hájí hospodářské a profesní zájmy členských škol a agentur a navazuje spolupráci s národními i mezinárodními profesními asociacemi, akademickými a vzdělávacími subjekty a dalšími ziskovými i neziskovými organizacemi v otázce rozvoje jazykového podnikání. AJŠA se také podílí na vzdělávacích programech a projektech EU a zajišťuje, resp. zprostředkovává poradenské služby pro své členy.

Více informací podá:

Petr Pasek, viceprezident Asociace, zodpovědný za styk s médii, e-mail: press@ajsa.cz, tel.: 777 758 631

Karla Bauerová, prezidentka Asociace, e-mail: prezident@ajsa.cz, tel.: 608 112 992

Klíčová slova ČR-školy-jazykové-AJŠA

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.