ACM a nadace Infosys Foundation ocení inovátora na poli webových technologií, který položil základ nejdůležitějších internetových služeb

Eric Brewer, profesor z Kalifornské univerzity v Berkeley, získá cenu v hodnotě 150.000 dolarů za práci v oblasti datových technologií a podílu na revolučním rozvoji informačních technologií v rozvojovém světě.

Asociace ACM (Association for Computing Machinery) http://www.acm.org, oznámila, že Eric Brewer, profesor na Kalifornské univerzitě Berkeley, byl nominován na získání ceny ACM a nadace Infosys Foundation (ACM-Infosys Foundation Award) za přínos výpočetní technice pro rok 2009. Brewer se stal laureátem této ceny za svůj podíl na návrhu a vytvoření moderních internetových služeb. Brewer položil základy obrovských datových center, na kterých stojí vyhledávání, správa e-mailů, sociální sítě, mapování a další internetové služby, včetně cloud computing. Brewer (43) také navrhl takzvaný teorém CAP (trvalá nekompatibilita konzistence, dostupnosti a rozdělení, základní požadavky na aplikace v distribuovaných prostředích), který představuje nepostradatelný prvek pro odborníky, kteří chtějí hospodárně a kvalitně stavět operační systémy určené pro stovky milionů uživatelů. V poslední době se Brewer zaměřuje na vytváření informačních systémů určených pro desítky tisíc lidí z rozvojových zemí, k čemuž využívá trvale udržitelné místní zdroje.

Cena ACM-Infosys Foundation Award http://awards.acm.org/homepage.cfm?awd=165, byla založena v srpnu 2007 a slouží k ocenění mladých vědců a vývojářů, kteří přispěli k aktuálnímu pokroku na poli výpočetní techniky. Finanční příspěvek 150.000 dolarů, který je s cenou spojen, poskytla nadace Infosys Foundation jako dar.

Dame Wendy Hall, prezidentka společnosti ACM, řekla, že Brewer vytvořil průlomový návrh a analýzy, které umožnily vytváření snadno rozšiřitelných a škálovatelných služeb. "Práce profesora Brewera v oblasti škálovatelných webových služeb položila základy architektury, kterou využívají takřka všechny dnešní systémy. Díky tomu se profesor Brewer stal vizionářem s potenciálem posunout společnost vpřed na mnoha společenských a ekonomických úrovních."

V roce 1994 Brewer rozpoznal, díky projektu sítě pracovních stanic Berkeley Network of Workstations (NoW), že provázaná skupina několika počítačů by se mohla dokonale hodit pro vyhledávání a další internetové služby. Vytvořil tak základ špičkového vyhledávače, který využíval systém několika počítačů. Prototyp svého vyhledávače vyzkoušel ve firmě Inktomi Corp., kterou spoluzaložil v roce 1995 s absolventem univerzity v Berkeley, Paulem Gauthierem. Firmu Inktomi v roce 2003 koupila společnost Yahoo!.

Z Brewerova nápadu využít pro provoz internetových služeb skupinu počítačů, vznikl dnešní cloud computing, který umožňuje internetovým službám sdílet hardwarové zdroje několika počítačů dohromady namísto využívání softwarových zdrojů instalovaných na lokálních pevných discích. Brewer rovněž zavedl modelové systémy pro správu databází, na kterých stojí internetové služby známé pod zkratkou BASE (Basically Available, Soft-state, Eventual consistency). Tento model ovlivnil systémy pro elektronické obchodování a vlastní strukturu technologie cloud computing.

S. Gopalakrishnan (Kris), generální ředitel a předseda představenstva firmy Infosys Technologies, řekl: "Jsme velmi hrdi na to, že můžeme Erica Brewera ocenit za jeho přínos v oblasti výpočetní techniky a za způsob, jakým ukazuje výhody využívání informačních technologií lidem z celého světa, zejména pak lidem z rozvojových zemí."

TECHNOLOGIE A VÝVOJ

Brewer je rovněž znám díky takzvané "Brewerově bezdrátové hypotéze", což je radikální názor, podle něhož je nejlepší způsob, jak zvýšit kvalitu života v chudých zemědělských oblastech rozvojových zemí, vytvoření informační a komunikační infrastruktury ještě před samotnou instalací počítačů a ostatních zařízení, protože tento způsob je podstatně levnější než tradičně používané způsoby. Tímto konceptem se řídí výzkumná skupina TIER (Technology and Infrastructure for Emerging Regions) zaměřená na rozvoj infrastruktury a technologií v rozvojových zemích, které Brewer předsedá.

Cílem výzkumné skupiny TIER je přivést informační technologie i do rozvojových zemí po celém světě. Tato výzkumná skupina pracuje na několika klíčových projektech, které se snaží zajistit rozvoj těchto regionů na základě využití nových technologií pro budování vzdělávacích systémů, usnadnění přístupu ke zdravotní péči, výstavbě bezdrátových komunikačních sítí a vytváření skladovacích a distribučních center. Brewer a jeho studenti například vytvořili technologii WiLDNet, která rozšiřuje tradiční a levnou bezdrátovou technologii Wifi o nové softwarové protokoly a ovladače, které dokážou zajistit přenos signálu na velkou vzdálenost. Díky tomu tak nyní v Indii funguje telefonní zdravotnické poradenství i v chudých zemědělských oblastech. U více než 25.000 pacientů oční kliniky nemocnice Aravind Eye Hospital se jim podařilo, po stanovení diagnózy s využitím přenosové sítě TIER, vrátit zrak.

V roce 2000 založil Brewer nadaci pro federální vyhledávání (Federal Search Foundation). Tato organizace, zřízená podle článku 501(c) (3) zákona, usnadňuje přístup lidí k informacím od státních orgánů. Prostřednictvím této nadace se Brewer podílel na vytvoření oficiálního internetového portálu americké vlády (USA.gov), který byl spuštěn v září roku 2000.

V roce 2007 byl Brewer zvolen za člena Národní inženýrské akademie (National Academy of Engineering) a stal se členem ACM v roce 2008. Organizace InfoWorld Brewera v roce 2001 jmenovala mezi 10 předních inovátorů za jeho práci v oblasti internetového vyhledávání. V roce 2000 byl organizací Industry Standard jmenován osobou, která nejvíce ovlivnila architekturu internetových sítí založených na web cache. Brewer je absolventem Kalifornské univerzity v Berkeley, kde získal titul bakaláře elektroniky a výpočetní techniky. Kromě toho získal titul magistra a doktora na Massachusetts Institute of Technology.

ACM předá cenu ACM-Infosys Foundation Award na svém každoročním slavnostním banketu, který se uskuteční dne 26. června 2010 v San Francisku (Kalifornie). Více informací získáte na webových stránkách http://awards.acm.org/2010/acm-infosys-award.cfm.

O asociaci ACM

Asociace ACM (Association for Computing Machinery, http://www.acm.org) je největší vědeckou a vzdělávací společností v oblasti výpočetní techniky na světě. V rámci asociace se setkávají přední učitelé, vědci a profesionálové z oblasti výpočetní techniky, kteří si vzájemně vyměňují informace a sdílí společné zdroje. Organizace ACM posiluje průmysl výpočetní techniky díky cenám, které uznávají práci nejvyšší kvality a technické odbornosti. Asociace ACM podporuje profesionální růst svých členů nabídkou celoživotního vzdělávání, volných míst a sítí profesionálů.

O nadaci Infosys Foundation

Nadace Infosys Foundation byla založena v roce 1996 jako filantropická větev firmy Infosys Technologies Ltd. a jejím jediným úkolem je plnit povinnosti společnosti v oblasti sociální odpovědnosti vytvářením nových příležitostí a možností směřujících k vytvoření rovnoprávnější společnosti. Nadace Infosys Foundation působí na poli zdravotnictví, vzdělávání, společenské rehabilitace a umění. Firma každý rok odvádí do fondu nadace až 1 procento ze svého zisku.

O společnosti Infosys Technologies

Infosys (index Nasdaq: INFY) navrhuje, vyvíjí a dodává řešení v oblasti informačních technologií, která pomáhají více než 2000 nadnárodních firem z celého světa. Řešení, která firma Infosys Technologies nabízí, umožňují zákazníkům získat náskok před konkurencí v provozní oblasti a současně také umožňují strategické rozložení firemních aktivit. Ve společnosti Infosys získávají zákazníci kvalitního obchodního partnera, který vyniká špičkově zvládnutými pracovními procesy a rychlostí vyřizování objednávek a současně umožňuje zákazníkům uspořit náklady na informační technologie. To je možné především díky využití modelu globálních dodávek, jehož průkopníkem je právě firma Infosys. Společnost Infosys má více než 109.000 zaměstnanců ve více než 50 pobočkách po celém světě. Firma Infosys je členem burzovních indexů NASDAQ-100 a Global Dow. Více informací získáte na webových stránkách http://www.infosys.com.

Zdroj: Asociace pro výpočetní techniku (Association for Computing Machinery)

Kontakt:

Virginia Goldová z ACM, tel.: +1-212-626-0505, e-mail: vgold@acm.org

Peter McLaughlin z firmy Infosys Technologies, Ltd., tel.: +1-213-268-9363, e-mail: peter_mclaughlin@infosys.com

Klíčová slova USA-Indie-počítače-internet-služby-Asociace pro výpočetní techniku

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
IT, telekomunikace
Služby, cestovní ruch

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.