Manfred Nowak oceňuje pokrok Kazachstánu na poli dodržování lidských práv

Neexistuje systematické týrání - situace je lepší než v ostatních zemích bývalého Sovětského svazu

Rakouský zvláštní zpravodaj OSN pro mučení a týrání, Manfred Nowak, uznává pokrok Kazachstánu na cestě k dodržování lidských práv. Tato středoevropská země byla "velmi dobře připravena" na své aktuální předsednictví Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (Organisation for Security and Cooperation In Europe - OSCE). To je také důkazem, toho, že došlo ke zlepšení situace v oblasti dodržování lidských práv, řekl Nowak na úterní schůzce s agenturou APA [Rakouská tisková kancelář - Austrian News Agency]. Nowak bude v březnu předkládat výboru OSN pro lidská práva v Ženevě svou zprávu.

Justice, soudnictví a správa vězeňské služby doznaly v Kazachstánu "obrovského pokroku". Situace pro novináře a významné nevládní organizace byla v Kazachstánu lepší než v Bělorusku a dokonce lepší než v Ruské federaci, dodal Nowak. Poukázal na nebezpečnou situaci, do které se například oponenti vládce Ramsana Kadyrova, dostali v České republice. "Oponenti Kadyrova žijí v neustálém riziku, a to i v zahraničí - jak dokazuje případ Umara Israilova, který byl zavražděn ve Vídni. Z Kazachstánu se ke mě nedonesly žádné případy zabití novinářů", kostatoval Nowak.

Nowak chápe rozhodnutí pověřit Kazachstán vedením Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OSCE). "Je to správné rozhodnutí, pokud v této funkci chceme vidět nástupnický stát bývalého Sovětského svazu. Nevěřím, že by se pro výkon této funkce lépe hodily země jako Gruzie, Arménie, Ázerbajdžán, Moldavská republika nebo Ukrajina."

V dobách Sovětského svazu byl Kazachstán centrem Gulagu, vysvětluje Nowak. Trestní právo bylo do dnešních dnů orientováno na "tvrdé tresty", namísto pokusu o převýchovu převažovala tendence "izolovat vězně ve vězeních". Čím přísnější trest, tím méně povolení a příležitostí k přijímání návštěv vězeň měl. To je "kontraproduktivní", kritizuje tuto praxi odborník z OSN. Kazachstán se nicméně snaží, aby byl považován za stát s evropskými normami, který překonal problémové dědictví bývalého Sovětského svazu.

Nowak se nepodílí na vyšetřování případu bývalého kazašského velvyslance v Rakousku, Rakhata Alijeva, nicméně vyjádřil své obecné názory na vyhošťování lidí do zemí, které bývají často obviňovány z mučení a týrání. Na základě svého šetření dospěl k závěru, že v Kazachstánu se stále vyskytují případy týrání a mučení. Nicméně týrání a mučení v Kazachstánu nemá "systematický charakter ani není rozsáhle používanou praktikou". Takřka ve všech zemích světa se občas objevují obvinění na mučení a týrání, a dokonce i v Rakousku se podobný případ vyskytl, dodal Nowak.

Podle principu mezinárodního práva by lidé neměli být vyhošťováni do zemí, kde probíhá systematické týrání a mučení, vysvětluje vedoucí Boltzmannova institutu pro lidská práva ve Vídni. Pokud při posouzení situace v oblasti lidských práv bude přijat závěr, že v určité zemi nedochází k systematickému týrání, "pak bychom měli případy vyhoštění do dané země posuzovat jednotlivě - případ od případu". V takovém případě by osoba, která má být vyhoštěna, měla doložit, že jí bylo vyhrožováno mučením či týráním.

Zdroj: Middle East Communications

J. Wills z firmy Middle East Communications, +96594008806

Klíčová slova Rakousko-právo-lidé-společnost-Middle East Communications-OPRAVA

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
Politika, veřejná správa a soudy
Kultura

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.