Vyšší počet členů, nové jméno, nové stanovy, nové www stránky = nová AJŠA

AJŠA ASOCIACE JAZYKOVÝCH ŠKOL A AGENTUR ČR, O.S. zvýšila počet členů, upravila své jméno, zavedla nové stanovy včetně Kodexu kvality a spustila nové www stránky.

AJŠA zvýšila počet členů, nyní jich má 34. V současné době je AJŠA jednoznačně největší profesní sdružení jazykových škol a agentur v České republice. Druhá asociace, po ukončení činnosti jednoho ze subjektů, má členů jen 15. Pozice AJŠA sílí, je vidět, že se jazykové školy a agentury více zajímají o vzájemnou spolupráci a sdílení zkušeností, což platforma asociace plně podporuje a umožňuje.

Od začátku února se asociace oficiálně přejmenovala. Nové jméno je "AJŠA ASOCIACE JAZYKOVÝCH ŠKOL A AGENTUR ČR, o.s.". Název je uveden v soulad se zapsanou ochrannou známkou. Název již nemůže být jakkoli zaměnitelný s názvem druhé asociace sdružující jazykové školy.

Od 1.2. jsou platné nové stanovy AJŠA, které zavádějí Kodex kvality pro všechny členy a řeší otázku přidruženého členství v asociaci. Stanovy jsou k dispozici na našich www stránkách.

AJŠA dále zprovoznila přehlednější, modernější a pravidelně aktualizované www stránky: http://www.ajsa.cz

Více informací podá:

Petr Pasek, viceprezident Asociace, zodpovědný za styk s médii,

e-mail: petr.pasek@slune.cz,

tel.: 777 758 631

Karla Bauerová, prezidentka Asociace,

e-mail: karla.bauerova@sophia-cb.cz,

tel.: 608 112 992

AJŠA ASOCIACE JAZYKOVÝCH ŠKOL A AGENTUR ČR, O.S., IČ 27000125, je nezisková organizace, jejíž členskou základnu tvoří v současné době 34 členských společností z celé ČR.

AJŠA vznikla registrací u ministerstva vnitra v roce 2005 jako dobrovolné sdružení jazykových škol a agentur s působností po celé České republice s cílem zdokonalovat jazykové vzdělání ve všech regionech země.

Spolu s řádným členstvím nabízí asociace tuzemským i zahraničním subjektům činným v oboru jazykového vzdělávání nebo v oborech navazujících (nakladatelství, školství, vzdělávání, IT technologie, cestovní ruch, poradenství, nadace aj.) i možnost přidruženého členství. Asociace hájí hospodářské a profesní zájmy členských škol a agentur a navazuje spolupráci s národními i mezinárodními profesními asociacemi, akademickými a vzdělávacími subjekty a dalšími ziskovými i neziskovými organizacemi v otázce rozvoje jazykového podnikání. AJŠA se také podílí na vzdělávacích programech a projektech EU a zajišťuje, resp. zprostředkovává poradenské služby pro své členy.

Klíčová slova ČR-školy-Asociace jazykových škol a agentur České republiky

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.