Altegrity Risk International oznamuje akvizici firmy Corporate Risk International

New York (USA) 2. února (PROTEXT/Businesswire) — Prezident a generální ředitel firmy Altegrity Risk International, Inc. (ARI), Michael Beber, oznámil, že společnost ARI, která je členem skupiny firem Altegrity, Inc., nabízející firmám a organizacím z celého světa vysoce kvalitní služby v oblasti prověřování (due dilligence), vyšetřování, analýzy, poradenství a řešení v oblasti utajování a zabezpečení podnikových informací, koupila společnost Corporate Risk International (CRI) globální firmu v oblasti řízení rizik, bezpečnosti informací ve firmách a služeb v oblasti krizového managementu, která na tomto poli aktivně působí v globálním měřítku již 20 let. Podmínky transakce nebyly zveřejněny.

"Spojení zkušeností a znalostí firmy CRI s investicí firmy ARI do nových technologií, databází a analýz, představuje vítěznou kombinaci," řekl Beber. "Společně budeme pod značkou Altegrity Risk International poskytovat špičkové služby v oblasti due diligence, vyšetřování, poradenství a bezpečnosti stále rostoucímu počtu našich zákazníků v USA a v zahraničí."

Společnost CRI se v USA a v zahraničí specializuje na projekty v oblasti due diligence, vyšetřování zločinů způsobených bílými límci, shromažďování bezpečnostních informací, utajeného vyšetřování a analýz opatření proti praní špinavých peněz. Kromě toho firma CRI nabízí také služby v oblasti analýzy bezpečnostních hrozeb a rizik a nabízí služby v oblasti krizového managementu a ochrany vedoucích představitelů firem.

Firma CRI byla založena v roce 1991 a sídlí v aglomeraci města Washington. Kromě toho má pobočky v Houstonu (slouží zákazníkům z USA a Latinské Ameriky), Hong Kongu a Londýně. Firma má síť analytiků, vyšetřovatelů, poradců a specialistů na krizové řízení na celém světě, kteří mají zkušenosti ze 150 zemí celého světa. Za posledních pět let provedla firma CRI více než 65.000 šetření a prověření firem, z nichž 60 procent bylo pro zahraniční firmy.

Kromě toho, díky dlouhodobé spolupráci s agenturou Professional Indemnity Agency (PIA), řeší CRI případy únosů, neoprávněného zadržování a vydírání. Od roku 1993 firma úspěšně vyřešila více než 500 podobných případů ve většině významných světových zemí. Společnost ARI bude i nadále tyto služby poskytovat pod značkou CRI.

"Tato akvizice spojuje přední profesionály v oblasti řízení rizik, vyšetřování, utajování informací a prověřování," řekl Lee Spirer, provozní ředitel firmy ARI. "Díky úzké spolupráci s manažerským týmem firmy CRI, jsem získal respekt a uznání ke schopnostem manažerského týmu a profesionalitě zaměstnanců firmy CRI. Rozsáhlé zkušenosti a široká zákaznická základna ze všech zemí světa, představují platformu, na které můžeme založit další růst. Společně věříme, že zákazníkům pomůžeme dosáhnout velkých úspěchů."

Sean McWeeney, zakladatel a předseda představenstva firmy CRI bude i nadále poskytovat manažerskému týmu firmy ARI cenné rady a poradenské služby. Jim McWeeney, prezident a generální ředitel firmy CRI, bude zastávat funkci staršího generálního ředitele ve firmě ARI pro oblast služeb na podporu informovaných rozhodnutí. Tom McWeeney, provozní ředitel firmy CRI, bude zastávat funkci generálního ředitele a ředitele pobočky ve Washingtonu.

"Pro společnost CRI, její zaměstnance a zákazníky je toto skvělá příležitost," řekl Jim McWeeney. "Toto strategické spojení nám přinese další zdroje pro rozšíření našeho podnikání a umožní nám rozšířit zákaznickou základnu na celém světě. Společnými silami tento nový tým zlepší naše řešení, která pomáhají našim zákazníkům předvídat, bránit se a řešit problémy s defraudací a ztrátami a maximálně využít podnikatelské příležitosti."

Společnost Altegrity Risk International (ARI) poskytuje vysoce kvalitní služby v oblasti due diligence, vyšetřování, analytiky, poradenství, prověřování a bezpečnosti nadnárodním firmám a ostatním organizacím z celého světa. Firma má tým špičkových specialistů z různých oborů, včetně vyšetřování, forenzní analýzy, zabezpečení dat a finančních technologií. Svým zákazníkům nabízí specializovaná řešení pro identifikaci, ochranu a nápravu finančních a regulatorních rizik a rizik ohrožení pověsti firmy. Firma sídlí v New Yorku; pobočky má v Chicagu, Hong Kongu, Houstonu, Londýně, Los Angeles a Washingtonu.

Společnost Corporate Risk International (CRI) zaměstnává domácí a zahraniční síť více než 400 zkušených poradců, vyšetřovatelů a specialistů z oblasti bezpečnosti. Firma CRI se specializuje na poskytování služeb v oblasti due diligence, prověřování, vyšetřování zločinů bílých límečků, shromažďování informací o firemních prověrkách, tajných vyšetřování a analýz opatření proti zpronevěře a praní špinavých peněz. Kromě toho firma CRI poskytuje služby v oblasti posuzování a analýzy bezpečnostních rizik, včetně vyšetřování případů únosů, neoprávněného zadržování a vydírání.

Tato tisková zpráva obsahuje "výhledová prohlášení", která podléhají určitým rizikům a nejistotám. Výhledová prohlášení popisují možnou budoucí situaci. Nicméně, existují faktory, které mohou způsobit, že se skutečné finanční výsledky společnosti budou lišit od údajů uvedených ve výhledových prohlášeních. Výhledová prohlášení nepředstavují záruku skutečných budoucích výsledků a nemusí být skutečnými ukazateli budoucích výsledků firmy. Výhledová prohlášení se vztahují pouze k datu, ke kterému byla publikována. Nepřijímáme žádnou povinnost aktualizovat výhledová prohlášení, a to ani ve světle nových skutečností nebo informací. Aktualizaci výhledových prohlášení provádíme pouze v míře vyžadované zákony o cenných papírech.

Kontaktní informace:

Altegrity, Inc.

Firemní komunikace

Michael John

Tel.: +1 703-637-1694

E-mail: michael.john@altegrity.com

Zdroj: Altegrity, Inc.

Prohlédněte si tuto tiskovou zprávu online na

http://www.businesswire.com/news/home/20100201005978/en

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

Klíčová slova USA-služby-počítače-Altegrity

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Služby, cestovní ruch
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.