Altegrity roste a spouští čtvrtou firmu - Altegrity Risk International (ARI)

Generální ředitel firmy Altegrity Mike Cherkasky, jmenoval předsedu představenstva a generálního ředitele nové firmy, která poskytuje globální řešení v oblasti řízení rizik a zabezpečení. Do funkce předsedy představenstva nové firmy byl jmenován Bill Bratton a do funkce prezidenta a generálního ředitele pak Michael Beber.

Společnost Altegrity, Inc. - globální poskytovatel řešení v oblasti informací, kontroly a bezpečnosti - založila novou firmu Altegrity Risk International, Inc. (ARI). Tato společnost bude firmám z celého světa poskytovat vysoce kvalitní služby v oblasti prověřování (due dilligence), analýz, poradenství a zabezpečení. Firma ARI bude zákazníkům pomáhat s odhadováním a předvídáním rizik a také s řešením souvisejících problémů. Služby společnosti ARI pomohou klientům také snížit ztráty a omezit problémy se zpronevěrou a zajistit tak maximální využití obchodních příležitostí.

"Riziko vždy bylo součástí našeho soukromého i profesního života, ovšem ve vzájemně propojeném globálním prostředí, ve kterém dnes žijeme, jsou bohužel rizika a bezpečnostní opatření tím nejnákladnějším a nejdůležitějším faktorem," řekl Mike Cherkasky, generální ředitel společnosti Altegrity.

"V průběhu celé své podnikatelské kariéry a také jako bývalý prokurátor, jsem zjistil, jak účinné může být sběr, zpracování a analýza informací při návrhu řešení. Často je tento faktor dokonce tím jediným jazýčkem na vahách mezi úspěchem a neúspěchem. A to platí jak ve veřejném, tak v soukromém sektoru."

Cherkasky dále pokračoval: "Toto byl počáteční důvod, na jehož základě jsme firmu Altegrity Risk International založili, abychom klientům mohli rychleji poskytovat informace a zkušenosti, které potřebují ke snížení rizik a k vybudování bezpečnějších a úspěšnějších organizací."

Společnost ARI bude poskytovat své služby globálním firmám z různých oborů, včetně organizací z oblasti financí, práva, investic, neziskových organizací a státních úřadů, tedy organizacím ze všech hlavních oborů podnikání. Zkušený tým odborníků z celé řady různých oborů, včetně vyšetřování, forenzní analýzy, finanční technologie, zabezpečení dat a bezpečnostní politiky, nabídne zákazníkům firmy ARI specializovaná řešení, která jim pomohou nejen identifikovat a analyzovat bezpečnostní, právní, regulatorní a finanční rizika, ale také značně omezit pravděpodobnost jejich výskytu a v případě potřeby sjednat nápravu.

William Bratton, jediný člověk, který zastával pozici ředitele policejních stanic v New Yorku i Los Angeles, se stane předsedou představenstva firmy ARI. Michael Beber, který má dlouholeté a úspěšné zkušenosti z oblasti vývoje a řízení obchodních rizik a správy dat, bude zastávat funkci prezidenta a generálního ředitele firmy ARI.

"Hned od začátku naši zákazníci budou moci využívat zkušeností a kvalit našich lidí," řekl Bratton. "Sestavili jsme špičkový tým prvotřídních znalců a specialistů. Přichází ze širokého spektra různých oborů, počínaje vyšetřováním, forenzní analytikou a posuzování shody, přes datovou bezpečnost až po finanční technologie. Zákazníci firmy ARI tak získají detailní a vysoce specializovaný náhled na rizika a bezpečnostní řešení z několika různých pohledů tak, aby mohli využít podnikatelských příležitostí a zabránit přerušení či omezení fungování firmy."

"Díky tomu, že využíváme moderní technologie, můžeme našim zákazníkům, bez ohledu na to, ve které části světa působí, nabídnout podrobné a rychlé analýzy rizik a bezpečnosti a navrhnout hospodárná a cenově příznivá řešení na vypořádání se s riziky, kterým musí čelit," řekl Michael Beber. "Motto společnosti ARI bylo přirozené — Informacemi k chytrosti. To dobře popisuje dynamická a inteligentnější řešení, která našim zákazníkům nabízíme, aby jim pomohla vyrovnat se s riziky a najít řešení na jejich omezení."

Firma ARI sídlí v New Yorku a má pobočky v Chicagu, Hong Kongu, Houstonu, Londýně, Los Angeles a ve Washingtonu. Firma má síť poradců, vyšetřovatelů a specialistů z celého světa, kteří mají zkušenosti z více než 150 zemí. Kromě toho, jako člen skupiny Altegrity, má firma ARI přístup k největší vyšetřovací skupině v USA, která čítá více než 2800 proškolených a prověřených inspektorů.

Společnost ARI poskytuje firmám a organizacím řešení a služby v pěti odlišných oblastech:

Informace pro rozhodování. Řešení v oblasti prověřování (due dilligence) a obchodní inteligence pomáhají zákazníkům vytvářet a zavádět programy na řízení kvality a zvládat rizika plynoucí z obchodních transakcí a vztahů.

Forenzní analýzy a šetření. Informace, které klientům pomáhají zvládat krize, vytvářet příležitosti a bránit se proti finančním ztrátám a poškození pověsti.

Řešení v oblasti právních rizik. Posouzení právních rizik, prověření, elektronické hledání dat, počítačové forenzní analýzy, lokalizace svědků a majetku a další služby, které klientům umožní získat důležité informace a zhodnotit finanční a provozní rizika soudního sporu, včetně potenciálního vlivu na pověst společnosti.

Řízení shody a monitoring zákonného rámce. Vytváření a zavádění programů na předvídání a řešení rizik plynoucích ze změny zákonů a regulatorního rámce, včetně služeb nezávislého pozorovatele, který pomůže s vytvořením vhodných řešení.

Služby firmy Altegrity v oblasti bezpečnosti. Poradenství a řešení v oblasti provozní politiky, reakce na krizi, podnikatelských šetření a prověřování partnerů a bezpečnostních řešení v rámci celého světa. Na míru šité programy pro zabezpečení osob, budov, majetku a informací.

Společnost Altegrity je globální firmou v oblasti bezpečnostních řešení, se sídlem v Falls Church (Virginie). Firma má téměř 8 000 zaměstnanců ve svých pobočkách po celém světě. Skupina Altegrity je holdingovou společností, pod jejíž křídla patří firmy USIS, HireRight, Explore Information Services a Altegrity Risk International; spolupracuje se státními úřady i zákazníky ze soukromé sféry, kterým pomáhá k lepšímu a informovanějšímu přijímání rozhodnutí (Make Decisions Smarter(R)) na základě zjišťování, analýzy, kontroly a poskytování informací. Firma Altegrity je největším komerčním poskytovatelem služeb v oblasti vyšetřování pro americkou vládu. Kromě toho firma poskytuje služby v oblasti vyšetřování distribuce drog pro více než 25 procent největších amerických firem, patřících do žebříčku 500 největších firem časopisu Fortune. Firma je také jedním z největších poskytovatelů datových služeb pro pojišťovací průmysl a přední poskytovatel vysoce kvalitních řešení v oblasti vyšetřování, kontrol (due dilligence), analytiky, poradenství, bezpečnosti a podnikatelské chytrosti. Tyto služby firma poskytuje organizacím a nadnárodním společnostem z celého světa.

Kontaktní informace:

Altegrity, Inc.

Michael John

Tel.: +1 703-637-1694

Firemní komunikace

Mobil: +1 703-343-3325

E-mail: michael.john@altegrity.com

Zdroj: Altegrity, Inc.

Prohlédněte si tuto tiskovou zprávu online na

http://www.businesswire.com/news/home/20100201005966/en

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

Klíčová slova USA-služby-počítače-Altegrity, Inc.

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Služby, cestovní ruch
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.