Nová právní úprava nelegálního lovu je skutečně špatná

Asociace profesionálních myslivců ČR jako první v ČR otevřela v listopadu problematiku špatné nové právní úpravy nelegálního lovu v novém trestním zákonu. Asociace zaslala otevřený dopis ministru zemědělství, ve kterém ho žádala, aby MZe ve věci konalo; tzn., aby se při MZe vytvořila pracovní skupina odborníků, která vypracuje ceník zvěře a vypracuje i návrh novely trestního zákona (nelegálního lovu). Na tento otevřený dopis ministr vůbec nereagoval; MZe pouze vydalo tiskové prohlášení, v němž velmi neodborně hodnotí skutečné dopady této právní úpravy; prakticky se nic podstatného neděje a MZe nebude v této věci činit žádné kroky. Stejně tak i vedení (MR) Českomoravské myslivecké jednoty konstatovalo, že se s novou právní úpravou pytláctví nedá prakticky nic dělat. A v médiích zaznívalo celé spektrum nesprávných názorů, které celou problematiku jen dále zamotávaly. Tak pouze APM ČR realizuje v této věci nezbytné pragmatické kroky. Je skutečně hrozné, že už ode dneška musí myslivecké a rybářské stráže postupovat podle nového zákona, jehož skutečné dopady většina vůbec nezná a ministerstvo zemědělství (jako ústřední orgán státní správy myslivosti a rybářství) jim vůbec nepomohlo.

Podle APM ČR je v prvé řadě nesmyslné celé současné pojetí tzv. "stráží". Stát dnes proti dvěma pěstitelům marihuany v domě uprostřed města vyšle speciálně vycvičenou "zásahovku" ozbrojenou samopaly, zatímco na organizovanou skupinu pytláků vyzbrojenou automatickými kulovnicemi (s puškohledy na noční vidění) posílá do zcela odlehlých lesů neozbrojeného, nevycvičeného a nevybaveného občana-mysliveckou stráž! To skutečně není systémové řešení.

Ovšem tyto stráže do konce roku 2009 alespoň jasně věděly, že nelegální lov je trestná činnost a podle toho mohly proti těmto pachatelům trestné činnosti zasahovat. Od 1. 1. 2010 však stráže nebudou vůbec vědět, proti komu zasahují a jaká má být intenzita zásahu; je totiž zcela zásadní rozdíl mezi intenzitou zásahu proti pachateli trestného činu nebo pouhého přestupku. A hranice mezi přestupkem a trestným činem pytláctví je hodnota nelegálně ulovené zvěře či ryb na úrovni 5000 Kč. Ale jak to budou myslivecké stráže v noci a za sněžení či deště posuzovat? Navíc neexistuje žádný ceník zvěře, podle kterého by stráže cenu alespoň odhadly a MZe konstatovalo, že žádný ceník zvěře dělat nebude - prý ať si to vyřeší soudní znalci (zřejmě mají ministerští úředníci představu, že každá stráž bude mít s sebou v noci v terénu soudního znalce).

V bývalé právní úpravě pytláctví bylo uvedeno:…kdo loví zvěř…; v nové právní úpravě je uvedeno:…kdo uloví zvěř…; což má zcela zásadní význam. V předchozí úpravě bylo trestným činem i hledání zvěře či pohyb se zbraní po honitbě; dle nové právní úpravy si může pytlák vyhledávat zvěř či klidně sedět s prutem u vody - dokud nebude přistižen s ulovenou zvěří či rybami je prakticky nepostižitelný. A i když bude přistižen se zabitou zvěří či rybami, pokud nebude jejich hodnota přes 5000 Kč, jedná se jen o pouhý přestupek.

Proto APM ČR a Mezinárodní sdružení myslivců příhraničí svolaly na FLD České zemědělské univerzity v Praze na 15. 1. 2010 od 10:00 hodin velké pracovní jednání špičkových odborníků ze všech zainteresovaných subjektů, kteří by měli projednat tuto náročnou a nebezpečnou problematiku postihování nelegálního lovu v ČR. Cílem jednání je vytvořit pracovní skupinu odborníků a vytvořit "Ceník ulovené zvěře" a následně i návrh novely pytláctví v trestním zákoně. APM ČR trvá na tom, aby byl trestným činem každý nelegální lov střelnou zbraní, lov v organizované skupině a lov zvláště zavrženíhodným způsobem (bez ohledu na množství ulovené zvěře). APM ČR chce dále prosadit i kvalitní vybavení stráží a finanční kompenzaci nákladů, které strážím při jejich náročné a nebezpečné činnosti vznikají.

APM ČR považuje za zcela alarmující, když sama ministryně spravedlnosti v mediích srovnává pytláctví s krádeží mobilu v supermarketu. Možná by nebylo od věci, pokud by se paní ministryně někde uprostřed lesů v noci "zamotala" do lovecké akce organizované skupiny bezohledných nelegálních lovců, odzbrojených možná neregistrovanými kulovými zbraněmi. Možná by pak (v pozici mysliveckých stráží) poznala, co to je strach o život - i když ti ostří "hoši" s těmi zbraněmi vlastně mohou páchat jen nevinný "přestupeček". Pak by možná pochopila obrovskou společenskou nebezpečnost nelegálního lovu pomocí (i nelegálně držených) střelných zbraní ve volné přírodě - kdy je vlastně naprosto jedno, kolik zvěře-přírodního bohatství tito pytláci pozabíjejí.

Kontakt a informace:

Dr. ing. Libor ŘEHÁK, Asociace

profesionálních myslivců ČR -

http://www.profimysl.cz

Asociace profesionálních myslivců ČR jako člen Unie mysliveckých organizací ČR pracuje na projektu "Ochrana myslivosti se zaměřením na myslivecké stráže".

Pokud máte zájem o zasílání informací týkajících se této problematiky či o celém dění v odvětví myslivosti, využijte myslivecký informační systém (MIS) a zašlete svůj e-mailový kontakt na adresu: profimysl@profimysl.cz

Klíčová slova ČR-příroda-hobby-právo-myslivost-APM

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Kultura

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.