Sloučí se stávající asociace a vznikne jedna reprezentující všechny jazykové školy v ČR?

Sloučí se stávající asociace a vznikne jedna reprezentující všechny jazykové školy v ČR?

Zatím asi ne. Minulý týden spolu nicméně obě asociace jednaly. V Praze se setkali zástupci Asociace jazykových škol a agentur ČR (AJŠA) a Asociace jazykových škol (AJŠ).

Cílem setkání bylo zjistit, zda obě asociace mohou spolupracovat do té míry, kdy by v budoucnu vznikla asociace jen jedna. Společným pojítkem obou asociací je snaha o zlepšení situace jazykových škol v České republice, úprava daňových a legislativních předpisů, a tím zlepšení přístupu k jazykovému vzdělávání široké veřejnosti.

Pokud by došlo ke spojení obou asociací, vznikla by organizovaná skupina 55 jazykových škol a agentur (s celkovým ročním obratem přesahujícím 1,5 miliardy Kč). Toto by znamenalo výrazné posílení vyjednávací pozice vůči státu a všem orgánům státní správy.

A co bychom společně rádi vyřešili:

- zrušení DPH na jazykovou výuku (při zachování možnosti odpočtu DPH na vstupu),

- administrativní zjednodušení zaměstnávání rodilých mluvčích ze zemí mimo EU,

- zavedení možnosti nahradit státní maturitu z cizího jazyka některou z mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek - toto již úspěšně funguje na Slovensku - a tím více podpořit jazykové vzdělávání,

- převedení jazykového vzdělávání na živnost vázanou, a tím zajištění větší kvality všech poskytovatelů jazykového

vzdělávání,

- návrh státní koncepce jazykového vzdělávání pro dospělé občany - toto stát zatím neřeší,

- apod.

AJŠA zastupuje 29 jazykových škol a agentur z celé České republiky. Svým konsolidovaným ročním obratem (více než 1,1 miliardy Kč za rok 2008) je největší asociací v ČR.

AJŠ je nepoměrně menší asociací. V současné době reprezentuje pouhých 16 škol, převážně pražských.

Více informací podá:

Petr Pasek, viceprezident Asociace zodpovědný za styk s médii, e-mail: petr.pasek@slune.cz, tel.: 777 758 631

Karla Bauerová, prezidentka Asociace, e-mail: karla.bauerova@sophia-cb.cz, tel.: 608 112 992

Asociace jazykových škol a agentur České republiky, o.s.

Hroznová 28

370 01 České Budějovice

tel.: +420 387 415 415

fax: +420 387 415 414

http://www.ajsa.cz

Asociace jazykových škol a agentur České republiky" (zkratka AJŠA), IČ 27000125, je nezisková organizace, jejíž členskou základnu tvoří v současné době 29 jazykových společností z celé ČR.

Kontakt:

Petr Pasek, viceprezident Asociace zodpovědný za styk s médii, e-mail: petr.pasek@slune.cz, tel. 777 758 631

Klíčová slova ČR-školy-služby-Asociace jazykových škol a agentur

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Služby, cestovní ruch
Věda, vzdělávání a školství

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.