Klinika Asklepios Clinics v Hamburgu spolupracuje s poprednou medzinárodnou zdravotníckou firmou BUPA International * Asklepios podporuje Hamburg ako centrum zdravotníckeho priemyslu

Asklepios podporuje Hamburg ako centrum zdravotníckeho priemyslu. BUPA International, svetová jednotka v oblasti zdravotného poistenia pre osoby žijúce mimo svoju rodnú krajinu a klinika Asklepios Clinics Hamburg GmbH, podpísali zmluvu o spolupráci, ktorá umožní poistencom súkromnej zdravotnej poisťovne BUPA International ľahký prístup k lekárskej starostlivosti poskytovanej klinikou Asklepios Clinics v Hamburgu. BUPA International už viac ako 30 rokov pôsobí na celosvetovom trhu zdravotného poistenia, kde sa zaoberá najmä poisťovaním takzvaných emigrantov, teda osôb, ktoré žijú a pracujú mimo svoj domov. Poisťovňa BUPA International so sídlom vo Veľkej Británii v súčasnosti aktívne pôsobí v 190 krajinách a má viac ako 800.000 poistencov z celého sveta. Počet poistencov, ktorí s rodinami žijú a pracujú v Nemecku a využívajú zdravotné poistenie firmy BUPA International, je vysoký a navyše stále rastie.

"Pre kliniku Asklepios je veľkou cťou skutočnosť, že BUPA International, svetová jednotka v oblasti zdravotného poistenia emigrantov, dôveruje kvalite zdravotnej starostlivosti zabezpečovanej našimi lekármi a sestrami v našich nemocniciach, a zverila nám svojich poistencov," povedal Peter Oberreuter, vedúci divízie obchodného konania kliniky Asklepios Clinics Hamburg GmbH pri podpise zmluvy. Okrem toho dodal, že BUPA International sa rozhodla spolupracovať s klinikou Asklepios Clinics v Hamburgu na základe starostlivého prieskumu a osobných návštev zdravotníckych zariadení s cieľom zlepšiť a rozšíriť aj svoje vlastné služby. Teraz teda osoby poistené v poisťovni BUPA International majú nárok na lekársku starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach patriacich pod kliniku Asklepios Clinics v Hamburgu na základe predloženia karty zdravotnej poisťovne BUPA International. Po ukončení liečby zaplatí poisťovňa BUPA International liečebné náklady priamo príslušnej klinike. Vďaka tomu získajú teraz poistenci BUPA International oveľa ľahší prístup k zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach kliniky Asklepios Clinics. Až doteraz totiž poistenci museli liečbu klinike zaplatiť a následne si ju nechať spätne preplatiť od svojej poisťovne.

Kontakt:

Asklepios Kliniken Hamburg GmbH

Mathias Eberenz

+49 (0) 40 18 18 82 66 32

presse@asklepios.com

Klíčová slova Nemecko-zdravie-poisťovne-lekári-Asklepios Clinics

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
Zdravotnictví
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.