Klinika Asklepios Clinics v Hamburgu spolupracuje s přední mezinárodní zdravotnickou firmou Bupa International * Asklepios podporuje Hamburg jako centrum zdravotnického průmyslu

Asklepios podporuje Hamburg jako centrum zdravotnického průmyslu. Bupa International, světová jednička v oblasti zdravotního pojištění pro osoby žijící mimo svou rodnou zemi a klinika Asklepios Clinics Hamburg GmbH, podepsaly smlouvu o spolupráci, která umožní pojištěncům soukromé zdravotní pojišťovny Bupa International snadný přístup k lékařské péči poskytované klinikou Asklepios Clinics v Hamburgu. Bupa International již více než 30 let působí na celosvětovém trhu zdravotního pojištění, kde se zabývá zejména pojišťováním takzvaných emigrantů, tedy osob, které žijí a pracují mimo svůj domov. Pojišťovna Bupa International, se sídlem ve Velké Británii, v současné době aktivně působí ve 190 zemích a má více než 800 000 pojištěnců z celého světa. Počet pojištěnců, kteří s rodinami žijí a pracují v Německu a využívají zdravotního pojištění firmy Bupa International, je vysoký a navíc stále roste.

“Pro kliniku Asklepios je velkou ctí skutečnost, že Bupa International, světová jednička v oblasti zdravotního pojištění emigrantů, důvěřuje kvalitě lékařské péče, zajišťované našimi lékaři a sestrami v našich nemocnicích, a svěřila nám své pojištěnce”, řekl Peter Oberreuter, vedoucí divize obchodního řízení kliniky Asklepios Clinics Hamburg GmbH při podpisu smlouvy. Kromě toho dodal, že Bupa International se rozhodla ke spolupráci s klinikou Asklepios Clinics v Hamburgu na základě pečlivého průzkumu a osobních návštěv zdravotnických zařízení s cílem zlepšit a rozšířit i své vlastní služby. Nyní tedy osoby pojištěné u pojišťovny Bupa International mají nárok na lékařskou péči ve zdravotnických zařízeních patřících pod kliniku Asklepios Clinics v Hamburgu, na základě předložení kartičky zdravotní pojišťovny Bupa International. Po ukončení léčby zaplatí pojišťovna Bupa International léčebné výlohy přímo příslušné klinice. Díky tomu získají nyní pojištěnci Bupa International mnohem snazší přístup ke zdravotní péči ve zdravotnických zařízeních kliniky Asklepios Clinics. Až dosud totiž pojištěnci museli léčbu klinice zaplatit a následně si jí nechat zpětně proplatit od své pojišťovny.

Kontakt:

Asklepios Kliniken Hamburg GmbH

Mathias Eberenz

+49 (0) 40 18 18 82 66 32

presse@asklepios.com

Klíčová slova Německo-zdraví-pojišťovny-lékaři-Asklepios Clinics

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
Zdravotnictví
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.