Asociace jazykových škol a agentur ČR nesouhlasí se zvýšenou sazbou DPH, zavádí Kodex kvality

Asociace jazykových škol a agentur ČR (AJŠA), jejíž Rada se již podesáté sešla na pravidelném výjezdním zasedání nesouhlasí se zvýšenou sazbou DPH a zavádí Kodex kvality pro své členy.

AJŠA - největší profesní sdružení jazykových škol a agentur v České republice se sešlo minulý víkend v Hradci Králové. Na programu byly mimo jiné pracovní workshopy a semináře, které vedl advokát, personalista a novinář. Dále se diskutovala témata související s prací jazykových škol. "Nosným tématem byla také současná ekonomická situace, její dopady na jednotlivé členy a zkušenosti, jak ji zvládnout," uvedl Petr Pasek, viceprezident zodpovědný za styk s médii.

Rada AJŠA zásadně nesouhlasí se zvyšováním DPH na poskytování jazykových služeb, které se má od 1. ledna 2010 zvednout na 20%. Toto je v rozporu s prohlášením a deklarací státu na jeho zájmu zvyšovat vzdělání, tedy i jazykové, občanů České republiky. Pokles obratu jednotlivých členských škol AJŠA se liší podle regionu, ve kterém působí.

AJŠA také řešila zavádění Kodexu kvality, který bude jednoznačně stanovovat kvalitativní pravidla pro členy Asociace. Kodex bude zaveden na začátku roku 2010. Bude obsahovat závazná pravidla pro fungování každého člena a tím dále zvýší úroveň poskytovaných služeb.

AJŠA se dále zabývala vnější prezentací a svým mediálním obrazem před odbornou i laickou veřejností. Cílem je prezentovat se jako kvalitní profesní sdružení, které je lídrem na trhu jazykových služeb.

K dnešnímu dni má AJŠA 29 řádných a 3 přidružené členy, kteří jsou z 12 krajů ČR a svou činností tak pokrývá celé území republiky. 11. výjezdní zasedání Rady AJŠA se uskuteční 26. a 27. března 2010 v Plzni.

Více informací podá:

Petr Pasek, viceprezident Asociace zodpovědný za styk s médii, petr.pasek@slune.cz, tel. 777 758 631

Karla Bauerová, prezidentka Asociace,

karla.bauerova@sophia-cb.cz, tel. 608 112 992 http://www.ajsa.cz

Kontakt:

Petr Pasek, viceprezident Asociace zodpovědný za styk s médii, petr.pasek@slune.cz, tel. 777 758 631

Klíčová slova ČR-služby-vzdělání-daně-Asociace jazykových škol a agentur

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Služby, cestovní ruch
Věda, vzdělávání a školství
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.