ADM KUPUJE V ČESKU ZÁVOD NA SPRACOVANIE OLEJNÍN

Spoločnosť Archer Daniels Midland Company (index NYSE: ADM) dnes oznámila ďalšie rozšírenie svojich európskych kapacít na spracovanie olejnín vďaka kúpe závodu na spracovanie olejnín od firmy ViaChem Group z Olomouca (Česká republika).

Tento závod sa nachádza vo východnej časti Českej republiky a skladá sa z drviča olejnín, rafinérie a závodu na výrobu bionafty. Vyrába olej pre potravinárske účely, krmivo pre zvieratá a energiu pre potreby energetiky.

"Táto akvizícia umožní spoločnosti ADM posilniť svoju poprednú pozíciu na trhu spracovania poľnohospodárskych plodín v Európe a zároveň prispeje k posilneniu našich aktivít v tomto regióne v oblasti spracovania ľahkých poľnohospodárskych plodín," povedal Brent Fenton, generálny riaditeľ firmy ADM Europe.

"Tento nový výrobný závod prispeje k rýchlejšej expanzii firmy ADM v oblasti spracovania semien slnečnice a repky olejnej v regióne strednej Európy. V súlade so stratégiou globálnej expanzie firmy ADM, posilní táto transakcia tiež našu pozíciu na rastúcich trhoch vo východnej Európe."

O spoločnosti ADM

Každý deň 28.000 zamestnancov firmy Archer Daniels Midland Company (index NYSE: ADM) premieňa poľnohospodárske plodiny na obnoviteľné zdroje energie, ktoré uspokojujú rastúce nároky sveta. Vo viac ako 230 spracovateľských závodoch meníme kukuricu, olejniny, obilniny a kakaové bôby na krmivá pre zvieratá, potraviny, užitočné chemikálie a energiu. Prevádzkujeme najväčšiu sieť pre spracovanie a prepravu poľnohospodárskych plodín. Naše produkty predávame vo viac ako 60 krajinách celého sveta. Centrála našej firmy sa nachádza v meste Decatur v štáte Illinois a naše čisté tržby za daňový rok končiaci 30. júna 2009, dosiahli 69 miliárd dolárov. Viac informácií o našej firme a produktoch nájdete na webových stránkach www.adm.com.

Kontaktné informácie:

ADM - vzťahy s médiami

Telefón: +1-217-424-5413

E-mail: media@adm.com

ADM - vzťahy s médiami pre Európu

Telefón: +41-21-702-84-00

E-mail: media-eu@adm.com

Klíčová slova Švajčiarsko-priemysel-energie-hospodárstvo-ADM International sarl

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
Zpracovatelský a výrobní průmysl
Finance, ekonomika
Energetika, suroviny

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.