Unie mysliveckých organizací ČR svolala II. shromáždění myslivců České republiky!

Velké Meziříčí (Žďársko) 23. července (ČTK) - V sobotu 14. března 2009 byl sál Jupiter klubu ve Velkém Meziříčí srdcem i mozkem myslivosti v ČR, protože se zde konalo "Shromáždění myslivců ČR.“ Impulsem ke svolání jednání byl otevřený dopis vlastnických, zemědělských, lesnických a ochranářských organizací ministrovi zemědělství, které kritizovaly myslivost a požadovaly otevření zákona o myslivosti a úpravy jeho některých ustanovení (např. snížení výměry honiteb až na 75 ha).

Shromáždění, které svolala Unie mysliveckých organizací ČR (dále jen UNIE), se zúčastnilo více jak sto zástupců mysliveckých organizací, orgánů státní správy, samosprávy a parlamentu, zemědělských, vlastnických i ochranářských organizací.

Během 4 hodinového jednání jeho účastníci přednesli stanoviska a názory na současnou situaci v myslivosti. Členové UNIE odmítli "stavět barikády“ mezi mysliveckými a vlastnickými či zemědělskými organizacemi a dalšími subjekty; na jednání se proto podařilo zahájit dialog myslivců se signatáři dopisu i dalšími kritiky myslivosti. Bylo dohodnuto, že by se neměla otevírat myslivecká legislativa, dokud nebude vytvořena a přijata "Koncepce rozvoje myslivosti v ČR“, na jejíž tvorbě se budou podílet všechny zainteresované subjekty. Účastníci se shodli na tom, že významný podíl na kritické situaci v myslivosti má i dlouhodobá pasivita ministerstva zemědělství; zástupce MZe tu informoval o odvolání vedení odboru i oddělení myslivosti na MZe pro dlouhodobě nekvalitní práci.

Účastníci shromáždění závěrem jednání přijali "Deklaraci o myslivosti“, která prezentuje oprávněné požadavky myslivosti i myslivců. Uvádí se v ní zejména, že:

- odmítají útoky na myslivost i myslivce, které mají cíleně diskreditovat jejich práci a destabilizovat odvětví myslivosti;

- jsou znepokojeni neuspokojivou situací v odvětví myslivosti, která je způsobena nedostatečným zájmem státu;

- odmítají změny mysliveckých právních předpisů dříve, než bude připravena a schválena "Koncepce rozvoje odvětví myslivosti v ČR“;

- se znalostí problematiky a plnou odpovědností zdůrazňují, že i dle stávajících právních předpisů lze řešit většinu současných problémů v myslivosti;

- žádají Mze, aby se věnovalo řešení problémů nahromaděných v odvětví myslivosti a aktivněji podporovalo všechny myslivecké organizace a spektrum jejich odborných činností; aby se věnovalo rozvoji mysliveckého školství, výzkumu a odborného vzdělávání myslivců a prosadilo rozšíření dotací na opravdu důležité činnosti v myslivosti vyžadované státem;

- vyzývají myslivce, aby kvalitnější prací prokázali, že jsou schopni zvládnout celé spektrum zákonem stanovených mysliveckých činností.

Na podporu přijaté "Deklarace o myslivosti" byla ihned zahájena "Myslivecká petiční akce", kterou již k dnešnímu dni podepsaly tisíce myslivců a přátel myslivosti z celé ČR.

Po tomto Shromáždění byl novým ředitelem odboru myslivosti na MZe jmenován myslivecký odborník ing. L. Řehák, který tu připravil návrh na tvorbu "Koncepce dlouhodobého rozvoje odvětví myslivosti" a začal formovat pracovní skupinu, která by na ní pracovala. Po demisi vlády však nový ministr zemědělství ihned odvolal ing. Řeháka z funkce a do funkcí se vrátilo bývalé (a odvolané) vedení odboru i oddělení myslivosti.

Koncem června 2009 UNIE odeslala otevřené dopisy ministrovi zemědělství ČR a poslancům ZV PS Parlamentu ČR s informací o činnosti UNIE a dění v myslivosti. O tom také e-mailem informovala okresní myslivecké spolky ČMMJ s poděkováním za podporu reformy myslivosti a vyjádřením upřímného zájmu UNIE na další korektní spolupráci.

Protože se ukázal mimořádný zájem myslivců, mysliveckých organizací a dalších subjektů podílet se na řešení problémů v myslivosti UNIE svolala "Shromáždění myslivců II." v sobotu 26.9.2009 v 10.00 hodin opět do Velkého Meziříčí. Hlavním cílem tohoto Shromáždění je pokračování tvorby moderně koncipované "Koncepce dlouhodobého rozvoje odvětví myslivosti". Na toto jednání jsou zváni všichni myslivci, zemědělci, vlastníci polí i lesů a přátelé myslivosti, kterým leží na srdci rozvoj naší myslivosti a kteří ji chtějí reformovat řadou kvalitativních změn.

UNIE si uvědomuje, že bez odstranění často zbytečných nedorozumění mezi skupinami obyvatelstva nelze stávající myslivost změnit na moderní myslivecký management přírody, který už může být akceptovatelný státem i společností. UNIE proto bude prostřednictvím ČTK průběžně informovat o své činnosti věnované reformě myslivosti, protože myslivost, myslivci a celé spektrum jejich činností je nezastupitelnou součástí života nejen venkova.

Kontakt a informace:

Unie mysliveckých organizací ČR:

http://www.umocr.eu

Pokud máte zájem o zasílání informací o "Shromáždění myslivců ČR" nebo o dění v myslivosti, či se chcete zúčastnit petiční akce na podporu Deklarace o myslivosti využijte myslivecký informační systém (MIS) a zašlete svůj e-mailový kontakt na adresu: e-mail: profimysl@profimysl.cz.

Klíčová slova ČR-příroda-lesy-hobby-myslivost-Asociace profesionálních myslivců ČR

Oblast
Vysočina (ji)

Kategorie
Zemědělství, životní prostředí
Kultura

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.