Starosta městské části Brno, Královo Pole zadržuje miliony z plateb občanů * Otevřený dopis primátoru města Brna Romanu Onderkovi

Obyvatelům bytů určených k prodeji z majetku města Brna komplikuje koupi postup, který zvolil starosta městské části Brno - Královo Pole, Ing. Ivan Kopečný. Ten se rozhodl vést soudní spor o údajně neoprávněně vymáhanou pohledávku na 2075 Kč. Na rozdíl od názoru právníků města Brna a v rozporu s informacemi katastrálního úřadu města Brna oznámil, že majetek statutárního města Brna, MČ Brno - Královo Pole podléhá usnesením Městského soudu v Brně exekuci. Obyvatelé se po analýze jednání úřadu MČ a právních konzultacích obrátili otevřeným dopisem na primátora města Brna, Romana Onderku.

Vážený pane primátore,

obracíme se na Vás s žádostí o řešení následující situace.

Dne 8.6. byli nájemci domů Tábor 42 a Tábor 50, kteří přijali nabídku ke koupi bytu a složili peníze na účet města Brna, osloveni úředníky MČ Brno, Královo Pole.

Bylo jim sděleno, že na majetek městské části Brno, Královo Pole - tedy i na tyto byty byla uvalena exekuce, že Vámi zmocněný starosta MČ Ing. Ivan Kopečný nedodrží pravidla pro prodej bytů, nepodepíše smlouvy o koupi již zaplacených bytů, nepředá katastrálnímu úřadu k provedení vkladu vlastnického práva již platně uzavřené kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotek, že se městská část bude soudit a že jde o záležitost, která může trvat i roky. Plátci předhypotečních úvěrů, kteří se tak nemohou stát vlastníky svých již zaplacených bytů, zároveň platí nájem za byty i splátky hypotéky a dostali se do bezvýchodné situace.

Od pracovníků Katastrálního úřadu města Brna jsme se dozvěděli, že návrh na zápis poznámky o uvalení exekuce byl sice katastrálnímu úřadu předložen, ale nemohl být v katastru nemovitostí proveden z důvodu vadných náležitostí - že městská část nemá právní subjektivitu, což činí údajný exekuční výměr i postup úředníků MČ nesmyslným.

Ještě dne 11.6. 2009 právníci Magistrátu města Brna uvalení této exekuce zcela popřeli s tím, že o právních krocích ÚMČ Královo Pole, provedených 4.6. 2009, nebyli informováni.

Pan starosta MČ Brno - Královo Pole ale vylepuje sdělení o exekuci na vchody domů a vystupuje v České televizi. Informace sdělované občanům nejsou právně přesné, jsou rozporuplné, ale působí emotivně. Právník úřadu městské části Brno - Královo Pole vyzývá ke společnému soudnímu procesu postižených nájemců proti žalobci, který měl vymáháním již neexistující pohledávky tento stav způsobit.

Rozhodnutím starosty Ing. Ivana Kopečného tak zadržuje město Brno občanům značné finanční prostředky, přibližně 9 milionů korun. Jeho postup vyvolává u nájemců prodávaných bytů a domů otazníky.

Nevěříme, že stávající komplikace jsou řešeny transparentně, bez vzbuzování nervozity a zbytečných vášní, s potřebnou právní kvalifikací a s cílem záležitost rychle ukončit.

Obáváme se, že nájemci prodávaných bytů mají být mediálně využívanými rukojmími ve vleklém sporu, který jim i městu způsobí mnohem větší ztráty než je exekučně vymáhaná částka ve výši 2075 Kč !

Mgr. Josef Morávek, předseda SVJ Tábor 42 a,b,c,d Brno - Královo Pole

Ing. Petr Zeman, předseda SVJ Tábor 50 a,b,c,d Brno - Královo Pole

členové výboru občanského sdružení Táborité, Brno - Královo Pole

Kontakt:

Občanské sdružení Táborité, Brno - Královo Pole

http://www.taborite.cz

kontakt

Mgr. Josef Morávek, místopředseda občanského sdružení

josef.moravek@taborite.cz

tel. 603 840 072

Klíčová slova ČR-správa-Táborité-ABSTRACT

Oblast
Jihomoravský (bn)

Kategorie
Politika, veřejná správa a soudy

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.