Alstom pokračuje v růstu

Díky objednávkám na rekordní úrovni a 30-procentnímu nárůstu čistého výnosu Alstom pokračuje v růstu a opět zvyšuje svou ziskovost za fiskální rok 2008/09.

Mezi 1. dubnem 2008 a 31. březnem 2009 se společnosti Alstom podařilo zachovat vysokou úroveň obchodních aktivit, přičemž objem objednávek stoupl o 5 % a prodej o 11 % ve srovnání s loňským rokem. Za stejné období vzrostl provozní zisk o 19 %, což v konečném důsledku vedlo k dosažení ziskovosti 8,2 %.

Tento výrazný nárůst ziskovosti umožnil dosáhnout čistého příjmu 1,1 miliardy eur, což představuje zvýšení o 30 %. Finanční pozice skupiny byla dále posílena zvýšením finančních prostředků ve výši 1,5 miliardy eur za uplynulý rok. Na svém příštím výročním zasedání navrhne společnost Alstom navýšení dividend o 40 % na 1,12 eur za akcii.

"Společnost Alstom za fiskální rok 2008/09 opět vykázala velmi dobré výsledky jak v oblasti Transport, tak v oblasti Power. Extrémní propad světové ekonomiky způsobil nejistotu na našich trzích. Očekáváme, že poptávka po železniční dopravě bude i nadále stabilní, a to zejména díky stimulačním balíčkům; poptávka po novém zařízení na trhu s energetikou může kvůli odložení některých budoucích projektů poklesnout, zatímco u poptávky po servisních službách očekáváme vyšší stabilitu. Společnost Alstom těží ze silných aktiv, díky kterým dokáže čelit konkurenčnímu prostředí: rozmístění aktivit po celém světě, pevná zákaznická základna, spolehlivá finanční struktura a rekordní objem objednávek. Díky objemu objednávek jsme schopni potvrdit náš odhadovaný provozní zisk pro březen 2010 okolo 9 %. Abychom mohli během ekonomické krize i nadále plynule pokračovat, přijala naše skupina opatření zaměřená na optimalizaci nákladů, zvýšení flexibility a upřednostnění budoucích investic při současném zajištění realizace velkého množství zakázek," říká Patrick Kron, šéf a generální ředitel společnosti Alstom.

"K těmto dobrým výsledkům skupiny Alstom jako celku přispěla i naše brněnská společnost. V průběhu roku se podařilo uzavřít nové kontrakty za 2.745 milionu Kč a objem objednávek tak dosáhl hodnoty 6.501 milionu Kč, což v přepočtu představuje zásobu práce na 28 měsíců. Součástí našeho portfolia objednávek je i kotel elektrárny v Ledvicích, který bude splňovat bezkonkurenčně nejvyšší ekologické parametry v ČR a bude nejvyšší stavbou v ČR s výškou 145 m. Hospodářský výsledek před zdaněním dosáhl hodnoty 209 miliónu Kč a proti předchozímu roku představuje nárůst o 51 %.

Tohoto dobrého hospodářského výsledku bylo dosaženo při tržbách ve výši 2.752 milionu Kč, kde bylo rovněž dosaženo nárůstu a to o 85 %. Pro zajištění narůstajících nasmlouvaných zakázek stále přizpůsobujeme a optimalizujeme naše kapacity a jejich využití.

"S vědomím současné vysoké poptávky trhu po našich výrobcích byla v průběhu roku realizována nová investice za více než 200 milionu Kč, která umožní zvýšit produkci trubkových systémů parních kotlů," říká Miroslav Pruša, zemský finanční ředitel ALSTOM s.r.o. v Brně.

V České republice s účinností od 1. 4. 2009 došlo ke změně názvu firmy z původního označení ALSTOM Power, s.r.o., ALSTOM Group na nový název ALSTOM s.r.o. Toto přejmenování bylo učiněno v souvislosti s rozšířením aktivit firmy o činnosti sektoru Transport. Ze stejného důvodu změnou názvu prošla s platností od 1. 4. 2009 i společnost ALSTOM Power Slovakia, s.r.o., kde došlo ke změně názvu z ALSTOM Power Slovakia, s.r.o. na nový název firmy ALSTOM Slovakia, s.r.o.

Plné znění korporátní tiskové zprávy najdete na http://www.alstom.cz

Communications:

Jiří Filip

Tel: +420 545 103 103

jiri.filip@power.alstom.com

http://www.alstom.cz

ČTK ke zprávě vydává fotografie, které jsou k dispozici v databázi ČTK Protext - foto a na internetu na adrese http://www.protext.cz

Klíčová slova ČR-energie-stroje-doprava-Alstom

Oblast
Jihomoravský (bn)

Kategorie
Auto-moto, doprava a stroje
Energetika, suroviny

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.