Tisková zpráva o "Shromáždění myslivců České republiky"

UNIE MYSLIVECKÝCH ORGANIZACÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.umocr.eu

Tisková zpráva o "Shromáždění myslivců České republiky"

Svolavatel:

Unie mysliveckých organizací ČR, jejímiž členy jsou Řád sv. Huberta, Asociace profesionálních myslivců ČR, Mezinárodní sdružení myslivců příhraničí a Safari club international-Bohemia.

Termín konání:

V sobotu 14. 3. 2009 od 10 hodin v sále Jupiter clubu s.r.o. na náměstí ve Velkém Meziříčí. Podle ohlasů očekáváme účast stovek myslivců z celé ČR a dalších zájemců.

Zaměření:

Organizátoři "Shromáždění" jeho svoláním reagují na neobjektivní a neodborné útoky na myslivost a činnost myslivců v honitbách. Poslední kapkou, jíž přetekl pohár trpělivosti myslivců, byl otevřený dopis ministrovi zemědělství od některých zemědělských, vlastnických a ochranářských organizací z konce října minulého roku. Tento dopis prostřednictvím zkreslených, neodborných až demagogických argumentů nastoluje neodůvodněné požadavky, které vychází z laického přístupu k dané problematice a jsou ovlivněny neznalostí fungování systému myslivosti i mysliveckých právních předpisů.

Mimo jiné jde např. o výrazné snížení minimální výměry honitby, což by znamenalo ohrožení či úplnou likvidaci většiny druhů zvěře v přírodě ČR.

"Shromáždění" chce upozornit na význam myslivosti a obrovské množství práce, kterou (i přes některé nedostatky) realizují myslivci v naší přírodě. Myslivci odmítají snahy zasahovat jakkoliv do myslivecké legislativy v současné době, kdy (díky dlouhodobé pasivitě MZe) neexistuje kvalitní, odborná a systematická koncepce myslivosti v ČR.

Na "Shromáždění" bude dána možnost, jak autorům otevřeného dopisu vysvětlit své postoje, tak účastníkům shromáždění vyjádřit se ke kritikám myslivosti a vážné situaci, v níž se odvětví myslivosti v ČR nachází.

Výstupy jednání:

Organizátoři "Shromáždění" shrnou stanoviska účastníků, požadavky a doporučení z jednání do "Deklarace o myslivosti", která bude základem "Otevřeného dopisu myslivců", jenž bude zaslán ministru zemědělství a poslancům ZV PS Parlamentu ČR.

Schváleny budou i zásady uspořádání celostátní "Myslivecké petiční akce" na podporu "Deklarace myslivosti", aby ji mohli v roce 2009 podpořit všichni aktivní myslivci a také příznivci myslivosti.

Po skončení jednání proběhne tisková konference, na které pořadatelé zodpoví všechny dotazy.

Kontakt a informace:

Pokud máte zájem o zasílání informací týkajících se tohoto "Shromáždění" či informace o celém dění v odvětví myslivosti, zašlete svůj e-mailový kontakt na adresu: profimysl@profimysl.cz.

Klíčová slova ČR-příroda-myslivost-Asociace profesionálních myslivců ČR-PROTEXT

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.