Člověk a příroda na frýdeckém gymnáziu

Pedagogům frýdeckého gymnázia se podařilo získat více než dvoumilionovou dotaci na realizaci projektu Člověk a příroda experimentálně. Prostředky uvolněné z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost budou v následujících třech letech využity na proškolení učitelů přírodovědných předmětů v oblasti inovativních metod výuky, rozvoje klíčových kompetencí a mezipředmětových vztahů a na vytvoření výukových materiálů pro předmět environmentální výchova a pro další přírodovědné předměty.

"V průběhu projektu vznikne databáze pracovních listů a laboratorních protokolů. Pedagogové tak získají inspirativní metodické materiály, včetně nástrojů potřebných pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí a k průběžnému monitorování a hodnocení dosažené úrovně. V neposlední řadě pak může projekt učitelům pomoci ztotožnit se s probíhající reformou středního školství a vytvořit si v práci s klíčovými kompetencemi systém," uvedla hlavní manažerka projektu Mgr. Hana Hůlová.

Kontakt:

Mgr. Pavel Kuběna

Gymnázium a Střední odborná škola,

Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace

Cihelní 410

738 01 Frýdek-Místek

tel.: 558 441 353

e-mail: pavel.kubena@atlas.cz

Klíčová slova ČR-školy-příroda-Gymnázium a Střední odborná škola-PROTEXT

Oblast
Moravskoslezský (ov)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.