Další z časopisů ČAZV získal Impakt Faktor v databázi Web of Science

Česká akademie zemědělských věd je největším vydavatelem impaktovaných časopisů se zemědělskou tématikou v České republice. Vydává celkem 11 vědeckých časopisů, 10 z nich je zařazeno v Core Collection Web of Science a má přidělen impakt faktor.

Základním posláním České akademie zemědělských věd (ČAZV) je zvyšování úrovně výzkumné činnosti a úrovně vzdělávání v resortu zemědělství. Hlavním úkolem je účinně přispívat k popularizaci vědeckých poznatků. Tento úkol je naplňován vydáváním odborných vědeckých časopisů v anglickém jazyce, které jsou využívány v praxi a v dalšímu výzkumu v České republice i ve světě.

Měřítkem kvality článku, jeho popularity (významu) a využití prezentovaných výsledků výzkumu v dalším výzkumu je jeho citovanost. Citovanost časopisů (četnost citací z článků z časopisů v jiných časopisech) je měřena řadou citačních metrik. Jednou z nich je i citační metrika světové databáze Web of Science (WoS) – impakt faktor (IF). IF je ukazatelem průměrného počtu citací vědeckého časopisu. Výše IF a zařazení časopisu do příslušného kvartilu databáze Web of Science patří mezi stěžejní atributy atraktivity časopisů pro autory, recenzenty i čtenáře.

Nové hodnoty impakt faktorů

Koncem června 2023 světová databáze Web of Science zveřejnila nové hodnoty impakt faktorů (dále IF) vědeckých časopisů ČAZV. Hodnoty IF u časopisů ČAZV (Tabulka 1) jsou dlouhodobě stabilní a v průběhu času dochází jen k mírným oscilacím.

Nově impakt faktor získal časopis Journal of Forest Science a to hned ve velmi pěkné výši (IF 2022: 1.1).

Nejvyšší hodnoty IF dosáhly časopisy Plant, Soil and Environment (IF 2022: 2.4), Soil and Water Research (IF 2022: 2.3) a Agricultural Economics (IF 2022: 2.2). Pro hodnocení časopisů je však podstatné jejich umístění v kvartilech (Q) příslušných kategoriích (WoS) a zde si nejlépe vedou časopisy Agricultural Economics a Plant, Soil and Environment.

Tabulka 1: Vývoj impakt faktoru časopisů ČAZV v letech 2018-2022 (Q = kvartil)

2018

2019

2020*

2021

2022

Q (WoS, 2021)

Agricultura Economics

1.0

1.106

1.711

2.567

2.2

Q2 – Economics,

Q3 – Agric. Econ. & Policy

Czech Journal of Animal Science

1.008

0.835

1.267

1.349

1.2

Q3 – Agriculture, Dairy & Animal Science

Czech Journal of Food Sciences

0.846

0.932

1.279

1.300

1.3

Q4 – Food Sc. & Technology

Czech Journal of Genetics and Plant

Breeding

0.652

0.800

0.865

1.304

0.9

Q4 – Agronomy,

Q4 – Plant Sciences

Horticultural Science

0.623

0.925

0.833

1.192

1.2

Q3 – Horticulture

Plant Protection Science

1.464

1.130

1.464

1.414

1.1

Q3 – Agronomy

Q3 – Plant Sciences

Plant, Soil and Environment

1.337

1.324

1.799

2.328

1.3

Q2 – Agronomy

Soil and Water Research

1.21

0.982

2.056

2.685

2.4

Q3 – Soil Science,

Q3 – Water Resources

Veterinární medicína

0.636

0.588

0.565

0.746

2.3

Q3 – Veterinary Sciences

"Informace z Web of Science o udělení impakt faktoru našemu 10. časopisu JFS je pro náš vydavatelský dům velmi významné. Jsem velmi ráda, že dlouhodobé úsilí editora, celé redakční rady a redaktorek bylo takto pozitivně zhodnoceno. Každoroční zpětná vazba z Web of Science směřuje naše časopisy k dalšímu rozvoji," uvedla ředitelka ČAZV, Ing. Hana Urbancová, Ph.D., DBA.

Publikujte výsledky svých výzkumů

Píšete doktorandskou práci, nebo pracujete na projektu či grantu v některém z oborů zemědělství? Své výsledky výzkumu můžete publikovat ve vědeckých časopisech ČAZV, které pokrývají širokou škálu zemědělských oborů. Podívejte se na webové stránky časopisů www.agriculturejournals.cz nebo na www.cazv.cz.

Klíčová slova ČR-zemědělství-věda-vzdělání-média-ČAZV-TABULKA

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zemědělství, životní prostředí
Věda, vzdělávání a školství
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.