Všechny verše Zjevení jsou propojeny se skutečností naší doby

Vysvětlení Bible: Všechny verše Zjevení jsou propojeny se skutečností naší doby

„Význam proroctví (Zjevení) a toho, co se podle proroctví ve skutečnosti naplňuje, je to, co dnes sděluji církvím po celém světě.“

Od 18. října do 27. prosince probíhá seminář s názvem „Svědectví o proroctví a naplnění Zjevení, Boží nové smlouvy“, který byl zahájen tímto odvážným prohlášením předsedy Man-hee Lee z Shincheonji, církve Ježíšovy, svatyně stánku svědectví.

Účelem seminářů o Zjevení jakožto jedné z knih Bible, ve které je prorokováno o budoucnosti křesťanského světa s apokalyptickým varováním po prvním příchodu Ježíše, předseda Lee zdůraznil, že je v souladu se slovy Bible – „aby bylo doručeno toto svědectví církvím“ (Zj 22:16) od „toho, kdo je slyšel a viděl“ (Zj 22:8).

Podle jeho vysvětlení je klíčem k pochopení knihy Zjevení nejdříve porozumět významu zjevení. Znamená to „otevřít a ukázat (to, co bylo zapečetěno a nemožno vidět)“ a v určitém čase jsou pak proroctví, zaznamenaná v minulosti, naplněna (odhalena) ve skutečnosti.

Ve Zjevení kapitole 1 je zaznamenáno, že Jan (apoštol) posílá Ježíšovy dopisy sedmi sborům v Asii, což je popsáno jako jedno z tajemství (Zjevení 1:4, 1:20). Předseda Lee vysvětlil, že záznam o zasílání dopisů sedmi sborům je proroctvím a ve skutečnosti se naplňuje se v době druhého příchodu Ježíše. V souladu s tím, tajemství Bible nejsou v době zaznamenání knihy Zjevení známa, ale jsou poznána pouze „tím, kdo slyšel a viděl všechny události knihy v čase, kdy se zaznamenané proroctví naplňuje ve skutečnosti.”

Za dva dny seminář o Zjevení kapitole 1 na YouTube od předsedy Lee překročil 300 000 shlédnutí po celém světě, včetně 5 000 křesťanských pastorů.

Od srpna 25 afrických církví s 10 000 členy podepsalo MOU s Shincheonji, církví Ježíšovou. Církev uvedla, že 18 dalších církví podepíše MOU za účelem zvýšit povědomí o porozumění této době a podpořit tak rozvoj náboženského života.

Seminář můžete sledovat vyhledáním „Svědectví o proroctví a naplnění Zjevení, Boží nové smlouvy“ na YouTube nebo prostřednictvím odkazu https://youtube.com/ShincheonjiCirkevJezisova

Kontakt:

czech@shincheonji.cz

www.shincheonji.cz

Klíčová slova ČR-víra-Shincheonji

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Politika, veřejná správa a soudy

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.