Mírové vzdělávání na letním táboře

Dne 9. července 2021 uspořádal tým mírového vzdělávání HWPL (Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light) v České republice program pro děti s tématem cesty do školy. Hlavním cílem bylo, aby si děti uvědomily vděčnost za to, co mohou mít, a že i když se v jejich zemi neválčí, ve světě stále probíhají konflikty a jejich vrstevníci v zahraničí mohou kvůli konfliktům a válkám bojovat se špatnými podmínkami, bezpečností nebo zdravím, a aby díky pochopení a vděčnosti mohly kolem sebe vytvářet mír a harmonii. Akce byla uspořádána v rámci letního příměstského tábora a zúčastnilo se jí 23 dětí.

Děti si vyzkoušely, jaká je cesta do školy pro jejich vrstevníky z cizích zemí, jako je Indie, Keňa a Argentina, prostřednictvím pohybové aktivity, při níž musely překonat mnoho překážek a obtížných situací.

Poté jim dobrovolníci představili skutečné příběhy dětí z těchto zemí, které mají mnohem náročnější prostředí než my v České republice. Děti si tak mohly uvědomit vděčnost za své podmínky a mohly pochopit, že ne všude je mír a není samozřejmostí žít pohodlně tak, jak jsou zvyklé.

Ve druhé části zhlédly část filmu Cesta do školy a společně nakreslily strom míru, na který nalepily lístečky se vzkazy, za co jsou vděčné svým rodičům nebo učitelům. Společně se zamyslely nad hodnotou míru a nad tím, že má cenu se snažit o jeho vytváření ve třídě, ve společnosti i ve světě.

Děti dokázaly vymyslet mnoho věcí, za které mohou být vděčné, jedno z nich například poznamenalo, že je vděčné za to, "že je zdravé a má štěstí, že má kde bydlet", jedno z nich se svěřilo, že je vděčné za své nohy atd.

"Překvapilo mě, že děti reagovaly takovýmto způsobem a zapůsobilo na mě, že to v nich zanechalo taková uvědomění," komentovala organizátorka tábora, která poté projevila zájem o další aktivity mírového vzdělávání v Česku.

Celý tým dobrovolníků i všichni účastníci si odnesli mnoho uvědomění a povzbuzení a těší se na další spolupráci na dětském táboře v příštím roce a na srpnovém semináři Mírové vzdělávání, na kterém někteří již přislíbili svou účast.

Kontakt:

czech@hwpl.kr

hwpl.kr

Klíčová slova ČR-vzdělání-školy-děti-bezpečnost-firmy-HWPL

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.