Událost Settlementu IPYG YEPW v Evropě za první polovinu roku

V sobotu 26. června uspořádala IPYG, přidružená organizace HWPL, akci shrnutí první poloviny Workshopu o posílení postavení mládeže (Youth Empowerment Peace Workshop, YEPW), který se pořádá již 6 měsíců. YEPW se poprvé konal 30. ledna za účasti přibližně 30 mladých lidí z 8 měst včetně německého Berlína. Probíhal ve duchu sdílení hodnot, jako je například harmonie. Od té doby IPYG provádí různé kampaně zaměřené na prevenci a řešení problémů násilí a kyberšikany v Evropě s cílem změnit vnímání násilí a kyberšikany ze strany účastníků.

Jeden z pracovníků HWPL, který se akce zúčastnil, vysvětlil důvod pořádání celé události: „Abychom zhodnotili uplynulé pololetí a zaměřili se na téma jednoho z reprezentativních projektů IPYG - YEPW.“

Akce za první pololetí zahrnovala různé workshopy a kampaně, které se uskutečnily v uplynulých šesti měsících s cílem předcházet násilí a kyberšikaně v Evropě a řešit je. Mezi hlavní aktivity v Evropě patřily online akce, jako například workshop o psaní preventivních textů o kyberšikaně, workshop na ochranu sociálně znevýhodněných osob, vzdělávání v oblasti prevence kyberšikany a workshop, na kterém se diskutovalo o opatřeních na prevenci kyberšikany, probíhaly podcasty, kampaně na podporu kybernetického míru a programy se sdílením zkušeností s kybernetickým násilím atd. s cílem zlepšit povědomí o kybernetickém násilí mezi mladými lidmi v Evropě a realizovat šíření kultury míru článku 10 DPCW, mezinárodního zákona navrženého HWPL.

Jedna z osobností, která měla proslov na události, projevila kladnou reakci se slovy: „Myslím, že jsem našla tu nejlepší platformu, kde mohu být sama sebou, přispívat k vyššímu cíli, pomáhat ostatním najít sebe sama, pozvednout je a být součástí většího obrazu, a to je můj vlastní cíl, proč jsem tak hrdá na to, že mohu být součástí tohoto týmu.“

Kontakt:

czech@hwpl.kr

hwpl.kr

Klíčová slova ČR-vzdělání-kriminalita-internet-bezpečnost-firmy-HWPL

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.