Workshop v dětském domově: jak chodit v on-line světě-Kdo jsem?

Dne 22. června se konala online událost "Jak chodit v online světě", kterou pořádá IPYG, International Peace Youth Group (Mezinárodní mírová skupina mládeže), mírová organizace přidružená k HWPL (Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light).

Tato akce je součástí projektu #cyberguide kampaně YEPW (Youth Empowerment Peace Workshop, Workshop o posílení postavení mládeže), v rámci které se dobrovolníci snaží poukázat na problémy kyberšikany a najít jejich řešení, aby se jim dalo lépe předcházet. Cílem akce bylo, aby si děti uvědomily svou hodnotu v online světě, aby nemlčely, ale svěřily se se svými problémy a starostmi někomu, komu důvěřují. Účelem bylo také rozšířit povědomí o kyberšikaně a jejích nebezpečích prostřednictvím zábavných her a aktivit, při kterých děti například přemýšlely, za co by se mohly pochválit nebo co se jim v poslední době podařilo. Za účasti 7 dětí a 5 dobrovolníků z iniciativy proti kyberšikaně hrály hry, a mohly se tak svobodně vyjádřit a uvědomit si hodnotu sebe sama.

"Děti by se měly naučit nezveřejňovat své soukromí do tak širokého prostředí. Měly by se naučit rozeznávat tu hranici, co je pro ně dobré, co pro ně není dobré. Kyberšikana je pro děti velice nebezpečná, neuvědomují si nebezpečí, nemají na to ještě tolik zkušeností jako dospělí. Zároveň je zaplést se do něčeho jednoduché, proto je to pro ně tak nebezpečné,“ hodnotil důležitost prevence kyberšikany ředitel dětského domova.

Tento workshop se konal v návaznosti na první workshop YEPW 30. ledna s tématem "Jak se chodit v online světě: nebezpečí internetu“, kde se diskutovalo o možných způsobech, jak upozornit na nebezpečí sociálních sítí.

Tento workshop byl zároveň čtvrtou akcí dlouhodobého projektu HWPL "Cesta do života“, jehož cílem je připravit děti na dospělý a samostatný život.

Kontakt:

czech@hwpl.kr

hwpl.kr

Klíčová slova ČR-vzdělání-internet-děti-bezpečnost-firmy-HWPL

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.