Online konference k představení mírových aktivit vedených občanskou společností v době pandemie

25. května 2021 se konala 8. výroční připomínka Deklarace světového míru HWPL, kterého se zúčastnilo okolo 3000 lidí z 150 zemí celého světa, online. Tuto událost každoročně pořádá mezinárodní mírová nevládní organizace s názvem Nebeská kultura, světový mír, obnovení světla (HWPL) ve spolupráci se svými přidruženými skupinami, Mezinárodní mírovou skupinou mládeže (IPYG) a Mezinárodní mírovou skupinou žen (IWPG).

Podle příkladů mezinárodní spolupráce pro projekty vytváření míru s podporou mládežnických a ženských organizací, které byly organizovány po jednotlivých regionech - Afrika, Evropa a Asie - se letošní akce zaměřila na diskusi o mírovém hnutí a spolupráci vedené občany na podporu soužití a harmonie v globálním společenství. Diskutovalo se, jak překonat globální výzvy plynoucí z nenávisti, konfliktů, nedorozumění a nedostatečné komunikace v současné době pandemie.

Událost připomněla Deklaraci světového míru vyhlášenou 25. května 2013, která zahrnuje nejen spolupráci každého státu při zavádění mezinárodního práva pro mír a roli médií při sdílení informací o míru, ale také aktivní mírové hnutí mládeže a žen, kteří se snaží přeměnit z největších obětí války na největší aktéry míru.

HWPL říká, že s pomocí této mírové iniciativy se miliony občanů z celého světa již 8 let podílejí na podpoře mírových projektů, které jsou přizpůsobeny jednotlivým regionům, k vytváření příznivého mírového prostředí, včetně vzdělávání, pomoci a fór nabízejících veřejná opatření, která uspokojí potřeby komunity.

Předsedkyně Pascale Isho Warda z irácké organizace pro lidská práva Hammurabi (HHRO), která byla v letech 2004 až 2005 OSN jmenována ministryní pro migraci a vysídlování, představila ve spolupráci s IWPG právní projekt, který předchází násilí na ženách a dětech.

O důležitosti mírových aktivit prostřednictvím vzdělávání řekla: „Musíme se naučit, jak všechny vést, abychom se stali nástrojem míru, musíme být posíleni v každodenním životě a někdy i z nejjednodušších životních záležitostí, počínaje osobním mírem ve mně samém, v rodině a s ostatními.“

Ven. Ashin Htavara, generální tajemník zastupitelského výboru všech barmských mnichů v Norsku, který prošel šafránovou revolucí v roce 2007, uvedl, že v Payaponu v Myanmaru byly založeny 3 mírové knihovny HWPL a v současné době se připravuje čtvrtá.

„V Myanmaru je příliš málo knihoven pro děti.“ Chtěl jsem těmto dětem dát naději. V budoucnu bude knihovna vést mírové vzdělávání, mírové aktivity a mírové kampaně a uděláme vše, co může pomoci dosáhnout míru,“ řekl.

Akce také prosazovala globální účast na mírových aktivitách, jako je mírová kampaň za výsadbu stromů, která začala na Ukrajině s 1000 účastníky z 21 zemí, a návrh dialogu o mírové politice mezi občany a odborníky na politiku v Mali, kde nedávný puč vyvolal sociální nepokoje.

„Jsme to dnes my, kdo musí udělat vše potřebné pro vytvoření míru a zabránit ničení naší země. Válka nekončí slovy, ale našimi praktickými činy. Věřím, že toho lze dosáhnout, protože nikdo v našem světě není neochoten vidět mír,“ zdůraznil předseda Lee z HWPL.

Kontakt:

czech@hwpl.kr

hwpl.kr

Klíčová slova ČR-společnost-koronavirus-firmy-HWPL

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zdravotnictví
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.