Mírová organizace HWPL vyjadřuje hluboké znepokojení nad krizí lidských práv v Myanmaru

Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (Nebeská kultura, světový mír, obnovení Světla) (HWPL), vyjádřila hluboké znepokojení nad nynější situací v Myanmaru, která rychle nabývá rozměrů velké krize lidských práv.

V prohlášení, které podepsal Man Hee Lee, obhájce míru HWPL, pro členy HWPL po celém světě, organizace uvedla: "My, Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (HWPL), vyjadřujeme hluboké znepokojení nad situací v Myanmaru, která způsobuje ztráty na lidských životech a vážné ohrožení lidských práv."

"Nedávné snahy myanmarské armády potlačit nenásilné protesty vedly k desítkám úmrtí a stovkám zranění. Tyto počty se i nadále zvyšují."

"Lidský život nesmí být za žádných okolností přehlížen. Žádný střet zájmů nemůže ospravedlnit násilí páchané na civilnímu obyvatelstvu a žádný zájem jakékoli skupiny nemůže triumfovat nad lidským životem."

"Použití násilí k potlačení pokojných protestů a umlčení hlasů volajících po změně je v rozporu s vůlí lidu Myanmaru. Autority by měly respektovat lidská práva a svobodu projevu. Vyzýváme všechny relevantní strany v Myanmaru, aby vyjádřily své politování nad aktuální situací a zahájily dialog pro nalezení mírového řešení."

"Jsme přesvědčeni, že mezinárodní společenství podpoří toto úsilí, které přispěje k bezpečnosti a míru nejen v Jihovýchodní Asii, ale také v jiných částech světa."

"My, HWPL, spolu s našimi členy po celém světě jsme hluboce znepokojeni škodami způsobenými civilistům kvůli stupňujícímu se násilí v Myanmaru. Mezinárodní pozornost je zaměřena na Myanmar a historie si tyto okamžiky bude pamatovat. Tato situace by měla být řešena spravedlivou a mírovou cestou také z důvodu dospívající generace, která se z této krize poučí při budování své budoucnosti."

"Vyzýváme všechny strany, aby se zdržely útlaků a násilí a namísto toho krizi urovnaly skrze dialog a dohodu založenou na vzájemném respektu a porozumění. A vyzýváme Organizaci spojených národů, aby přijala taková aktivní opatření, aby lidská práva a bezpečnost obyvatel Myanmaru mohla být ochráněna."

"Žádáme rodinu míru po celém světě o vydání prohlášení vyzývající autority a civilisty Myanmaru k usilování o dialog a hledání pokojného řešení za účelem obnovení míru v zemi."

"Jedním hlasem, HWPL společně se všemi našimi členy po celém světě, vyjadřujeme naději, že probíhající krize v Myanmaru bude vyřešena mírumilovně prostřednictvím dialogu, nikoli násilí, a vyzýváme také mezinárodní společnost, aby se k nám připojila."

Kontakt:

czech@hwpl.kr

hwpl.kr

Klíčová slova ČR-Barma-právo-lidská-HWPL

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.