Jak chodit v online světě: Cyber-guide workshop v dětském domově

IPYG ve spolupráci s organizacemi zaměřenými na prevenci kyberšikany pořádá edukativní interaktivní workshopy v dětském domově.

Ve středu 17. března proběhl online workshop pro děti v pražském dětském domově, pod vedením IPYG (Mezinárodní mírová mládežnická organizace), a to v rámci YEPW (Mírový workshop o posílení postavení mládeže) Kampaně 2021 zaměřené na řešení problematiky kyberšikany v kruzích mládeže.

Workshop byl zprostředkován skrze dlouhodobý projekt HWPL: "Cesta do života:, který různým dalším organizacím umožňuje vést workshopy v dětských domovech, zaměřené na podporu dětí na cestě do samostatného, kvalitního života.

Tentokrát byl edukativní program specificky zaměřen na bezpečný pohyb na internetu a důležitost uvědomění si své hodnoty. Workshop nesl název "Jak chodit v online světě: Cyber-guide."

Workshopy projektu "Cesta do života", které probíhají každý měsíc vždy na jiné téma a pod jiným vedením, mají za cíl předat dětem dobré životní hodnoty, dopomoci jim k sebepoznání a seberozvoji, také děti připravovat k samostatnému životu a dopomoci jim nalézt svou vlastní životní cestu.  

Vzhledem k tomu, že dnes je již okolo 80 procent dětí uživateli online komunikace, je potřeba mládež upozornit, jaká nebezpečí se na internetu vyskytují, aby se tak mládež byla schopna před hrozbami online světa chránit. Záměrem je také, v tomto online prostředí, společně vytvářet správnou a bezpečnou kulturu.

Celkem 10 dětí, které se zúčastnily středečního workshopu, se v jeho úvodu mohly seznámit s různými internetovými pojmy jako je stalking, hoax a další. Hlavní část workshopu byla dále zaměřena na to, co je šikana a kyberšikana, jaké jsou její formy a jak se jí bránit, nenechat si ubližovat, i na to, jak mohu pomoci oběti šikany a nebát se svěřit. Mimo jiné byl také kladen důraz na uvědomění si hodnoty sama sebe a ostatních. Děti si také mohly poslechnout konkrétní příklady kyberšikany, na kterých si mohly uvědomit reálná rizika internetu a sociálních sítí, také jaký až může mít kyberšikana dopad na něčí život, a to, že vést může až k jeho ztrátě.

V současné situaci, kdy děti nechodí ani do škol fyzicky, ale veškerá výuka a setkávání probíhá online, automaticky roste hrozba v online světě.

Skrze cílenou online kampaň a workshopy se snaží IPYG rozšířit u dětí povědomí o této problematice a aplikovat prevenci této internetové hrozby, která může mít stejný dopad na dítě jako šikana fyzická, ne-li horší, pakliže průběh šikany v online prostředí je těžší u oběti zaznamenat stejně tak jako rozpoznat agresora.

Skrze závěrečnou aktivitu "Příběh Marie" se děti mohly vžít do pozice oběti, měly možnost více přemýšlet nad konkrétní situací a způsoby jak jí řešit. Šlo o reálný příběh, kdy si spolužáci Marie založili společný chat, do kterého přispívali nadávkami, urážejícími fotografiemi a jiným obsahem útočícím na Marii.

"Kyberšikana se teď hodně týká všech dětí, nejen v dětském domově, takže je zapotřebí o tom hodně mluvit," uvedl ředitel dětského domova.

 

Kontakt:

czech@hwpl.kr

hwpl.kr

 

Klíčová slova ČR-rodina-internet-kriminalita-děti-HWPL

Oblast

Kategorie
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.