Od rozvoje sebevědomí k podpoře ducha míru. HWPL vede online workshopy v dětském domově

Dne 17. února HWPL, mezinárodní mírová organizace, připravila online workshop mírového vzdělávání pro 12 dětí z dětského domova. Mírové vzdělávání je jeden z hlavních projektů HWPL. Klade si za cíl být průkopníkem v rozšiřování kultury míru. Proto HWPL připravuje vyučování, jak mohou studenti dobře rozpoznat hodnotu míru a jak žít v harmonii jako občané míru ve svých komunitách a po celém světě.

V tento den, 17. února, děti z dětského domova dostaly online vzdělání propojené s aktivitami a diskuzí na téma "diverzita v komunitě a důležitost harmonického života." Je to mírový projekt vytvořený speciálně za účelem pomoci dětem najít svou hodnotu a diskutovat o tom, že mohou žít dobře a s respektem k ostatním v své komunitě.

Na workshopu bylo řečeno nejen to, že být jiný není špatné, ale také proč by měla být diverzita respektována. Děti přemýšlely nad třemi slovy, které je vyjadřují. Diskutovaly spolu o silných stránkách každého z nich, dostaly od vzdělavatelů pochvaly, které si vyjádřily také vzájemně. Vzdělávání bylo konec konců uspořádáno pro sdílení zkušeností, které mají pozitivní dopad na jiné a které podporují důležitost spolupráce v komunitě a způsoby, jak řešit konflikty, aby to znamenalo profit pro všechny.

Ředitel dětského domova řekl: "Vnímání vlastní hodnoty mi připadá jako hodně velký problém u dětí obecně. Ty děti jsou zklamávány dospělými osobami, což jim samozřejmě snižuje sebevědomí. Navíc je mezi dětmi daleko větší slovní agresivita kvůli porovnávání, kdo je lepší a kdo horší. Naše děti potřebují hodně připravit na samostatný život a toto vzdělání a sociální myšlení je pro ně hrozně důležité kvůli tomu, aby zvládaly ty situace v budoucím životě."

Kontakt:

czech@hwpl.kr

Klíčová slova ČR-rodina-vzdělání-děti-HWPL

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.