Mírový workshop o posílení postoje mládeže (YEPW): Jak chodit v online světě - Nebezpečí internetu

IPYG (International Peace Youth Group) organizovala v sobotu, 30. ledna workshop, na kterém měly účast také mládežnické organizace, které se převážně věnují prevenci kyberšikany. Událost, která je součástí ročního projektu, má za cíl pojmenovat kyberšikanu a její dopad na mileniály (lidé narození kolem roku 2000) a rovněž na generaci Z tím, že propojí představitele občanské společnosti, např. neziskové organizace mající kampaně proti kyberšikaně, odborníky a také mladé lidi, kteří se především s tímto problémem setkávají.

Mírový workshop o posílení postoje mládeže (The Youth Empowerment Peace Workshop - YEPW) je platforma, která umožňuje mladým lidem z celého světa se setkat a zmobilizovat se k výměně názorů a perspektiv za účelem řešit stěžejní problematiku, které mládež světa čelí. YEPW má za cíl povzbudit mládež, aby se k těmto otázkám, které jsou přímo s nimi spojeny, vyjádřila. Zapojením občanské společnosti vytváří IPYG kampaně na sociálních sítích, zmobilizuje i odborníky, učitele, mládežnické organizace a influencery. První online událost YEPW projektu chce poukázat na nebezpečí a následky kyberšikany v kruhu mladých lidí, zvýšit povědomí o této problematice a poukázat na vliv a roli mládeže při řešení a změně situace.

Použití digitálních technologií s jistými omezeními narostlo v každodenním životě všech lidí. Usnadněná je ale nejen výměna informací během osamění, ale také kyber obtěžování. Kyberšikana je opravdovou pohromou, byla hojně rozšířená od raných počátků internetu a zhoršilo se to ještě více s příchodem sociálních sítí. Víc než 40 % lidí mladších 50 let už zažilo opakované útoky na sociálních platformách, z toho 22 % mladých lidí ve věku 18 - 24 let.

Tento fenomén šířících se pomluv, fotek, videí a zpráv vedoucí až k sebevraždě obětí těchto online útoků, narostl na 26 % v roce 2020 a ovlivnil 1 z 10 mladých lidí. Současná situace nadměrného množství online aktivit a osamocení spojené s pandemií COVID-19 vede mladé lidi k tomu, aby byli víc a víc aktivní na internetu a sociálních sítích.

Tento workshop organizovaný IPYG byl také příležitostí jak přispět k rozvoji nových perspektiv pomoci mladým lidem a jak zvýšit jejich povědomí o tomto fenoménu, který narůstal s příchodem sociálních sítí. Byla to příležitost připomenout si všechny existující formy kyberšikany a z toho vyplývající nebezpečí. V rámci prezentace a projevu zakladatelek projektu proti kyberšikaně bylo zahrnuto i jejich svědectví, ve kterém líčily svou osobní zkušenost s kyberšikanou. Toto svědectví se velice dotklo účastníků události a inspirovalo je k rozvoji prevence, o jejíž implementaci skrze kampaň pojednávali během diskuze. Mladé dívky popsaly, jak byly intenzivně online obtěžovány a napadány svými spolužáky ze školy. Zdůraznily, že přestože je kyberšikana virtuální fenomén, její následky jsou velmi reálné. Motivovány vlastními zkušenostmi a obeznámeny s dopadem kyberšikany na lidský život založily svůj projekt a už přes 5 let se věnují prevenci problematiky na sociálních sítích a skrze přednášky na školách.

Během tohoto workshopu IPYG také prezentovala online kampaň v boji proti kyberšikaně přes sociální sítě: ´Jak chodit v online světě´, kterou chce započít v roce 2021. Během času brainstormingu v malých skupinách účastníci shromáždili nápady, jak rozvinout a podpořit tento koncept, jehož záměrem je zápasit s tímto sužováním.

Kontakt:

e-mail: czech@hwpl.kr

hwpl.kr

Klíčová slova ČR-společnost-internet-firmy-YEPW-HWPL Czech Rep.

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
IT, telekomunikace
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.