Náboženství se spojila v modlitbě za mír a vzájemnou ochranu v době pandemie

Zatímco vládní opatření, která přicházejí v důsledku pandemie, přinášejí změny omezující sociální aktivity každodenního života, napříč náboženstvími probíhají snahy o porozumění chorobám a souvisejícím sociálním změnám z duchovního hlediska.


14. prosince se 560 zástupců z 80 zemí světa a 31 náboženství včetně buddhismu, křesťanství, hinduismu, islámu, džinismu, judaismu či sikhismu připojilo k online setkání s názvem "HWPL: Setkání náboženských vůdců na konci roku; Spojeni v naději a modlitbě za zářivější rok 2021", aby předali lidem slova útěchy a znovu potvrdili mezináboženský závazek k míru.


Jedenáct náboženských vůdců zastupujících různá náboženství se společně modlilo za moudrost a řešení rozmanitých životních situací ovlivněných současnou krizí covid-19. Videozprávy od náboženských vůdců ukázaly jejich podporu úlohy náboženství v boji proti diskriminaci, nenávisti a násilí. Tyto sociální problémy se totiž mohou během pandemie velmi zhoršovat.


Během modlitby ctihodný Acharya Prem Shankaranand Tirth, hinduistický velekněz Shree Geeta Ashram z Dillí, řekl: "Pro naše kolegy, rodinu míru: Pokračujme v úsilí o světový mír. Během této pandemie si musíme uvědomit hodnotu jeden druhého. My všichni koexistujeme s přírodou a veškerým stvořením. Lidská společnost musí jednat jako jeden člověk a všichni bychom měli žít v míru, harmonii a lásce."


Paní Nandi Bester, manažerka Mezinárodní mírové skupiny pro mládež v Jižní Africe, řekla: "Pamatuji si, jak jsem seděla u stolu a dozvěděla se o prvních infikovaných v mé vlastní zemi. Modlila jsem se a kladla spoustu otázek. Mnoho lidí z mého okolí se v tomto čase vrátilo k písmům, aby hledali odpovědi u Boha Stvořitele, Jeho plán, Jeho vůli a co přesně nám skrze tyto události chce ukázat."

"Dnes budeme možná schopni vyřešit problém ohledně covid-19, ale přijde další nemoc. Když přijde zima, nemůžeme ji zastavit, ale dokážeme se přikrýt a chránit. To je to, co můžeme udělat, když se v životě potýkáme s otázkou špatného zdraví a protivenství. Měli bychom se učit trpělivost a umění tolerance a umět snášet potíže a utrpení, které na nás přichází," řekl ctihodný Hare Krsna Das, kněz ISKCONu v Rišikéši v Indii.

"Jak se ukázalo, všechna náboženství se snaží najít odpověď na otázku, jak by měla lidská společnost chápat, proč dochází k utrpení, jako je covid-19. Během této události se všichni účastníci, navzdory časovým rozdílům, modlí za bezpečnost všech lidí, bez ohledu na jejich vyznání. Je to veliký pokrok, na rozdíl od doby před pandemií, kdy byly zprávy plné nesnášenlivosti vůči skupinám z různých jiných prostředí. V tomto ohledu se vyvstala možnost, že lidstvo může být v krizi sjednoceno a lidé různých náboženství mohou žít v míru," uvedl jeden z pořadatelů z organizace HWPL.


HWPL je nevládní organizace přidružená k Ekonomické a sociální radě OSN. Během tohoto roku HWPL vedla národní dárcovství plazmy od více než 3 700 lidí v Jižní Koreji, kteří se zotavili z covid-19, aby mohla být vyvinuta vakcína.


Kontakt:

czech@hwpl.kr

Klíčová slova ČR-církve-koronavirus-HWPL

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zdravotnictví
Politika, veřejná správa a soudy

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.