Darování plazmy církví Shincheonji napomáhá vývoji vakcíny proti covidu-19

27. srpna více než 1000 členů církve Shincheonji darovalo krevní plazmu pro vývoj léku na covid-19.

Hlavním problémem ve vývoji a zkoumání plazmy uzdravených, je právě její nedostatečné množství.


KCDC (Jihokorejské středisko pro kontrolu a prevenci nemocí) žádalo veškeré vyléčené pacienty o pomoc při vývoji protilátky, načež se již v červenci přihlásilo více než 562 členů církve Shincheonji k dárcovství plazmy.

Plazma od uzdraveného jedince - zvaná rekonvalescentní plazma - se odebírá pomocí specializovaného přístroje, který odděluje červené krvinky od plazmy, selektivně sbírá plazmu (která obsahuje protilátky potřebné k boji proti viru) a vrací červené krvinky zpět dárci. Rekonvalescentní plazma je poté uložena v krevní bance a může být použita k transfuzi kriticky nemocných pacientů.

Úřad pro kontrolu potravin a léčiv USA (FDA) schválila využití plazmy v krizové situaci covid-19 pro léčbu. Experti prohlašují, že je třeba ještě více nasbíraných dat, aby mohli potvrdit výhody takovéto léčby.

Tento postup se používá již více než 100 let s různou mírou úspěšnosti při léčbě jiných virových infekcí, jako je například virus Ebola.

Na začátku roku bylo potvrzeno přibližně 5000 případů nakažených členů církve Shincheonji, s nejvíce případy ve městě Daegu, kde bylo také nejvíce uzdravených s pouhými 11 úmrtími.

Po spolupráci s KCDC, středisko v srpnu požádalo o další darování plazmy ze strany církve Shincheonji. KCDC ve své oficiální zprávě vyjádřilo uznání církve Shincheonji (předseda Man Hee Lee) za "aktivní spolupráci ve sběru plazmy pro vývoj léku proti korona viru za účelem zajištění národního zdraví ve světle celosvětové krize způsobené covidem-19."

Výzkum a vývoj plazmy zotavených podléhá Národnímu zdravotnickému institutu ve spolupráci se Zeleným křížem (GC) a jihokorejskou biotechnologickou společností.

Pan Kwon Jun-Wook, náměstek ředitele KCDC, řekl: "Ve spolupráci s městem Daegu, Centrum atletiky Daegu plánuje poskytnout Zelenému kříži zdravotnické vybavení a personál (pro darování) od 27. srpna do 4. září. Vyjadřujeme svou vděčnost městu za poskytnutí prostor pro skupinové darování. Také vyjadřujeme svou vděčnost členům náboženské organizace, konkrétně církve Shincheonji."

Jako náboženský představitel, předseda Shincheonji, Man Hee Lee, v červenci vybídl členy církve: "Toto (darování plazmy) je práce, kterou by občan této země a skutečný věřící měl vykonat. Je to dodržování Ježíšova přikázání, milovat bližního svého jako sebe sama (Matouš 22:39, Bible)."

Zdroj: Shincheonji, církev Ježíšova


Kontakt:

http://hwpl.kr

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

Klíčová slova Korea-církve-koronavirus-léky-firmy-HWPL Czech Rep.

Oblast
Asie, Austrálie (as)

Kategorie
Zdravotnictví
Politika, veřejná správa a soudy

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.