Lékárníci požadují změny v lékárenství, které posunou tento obor na úroveň běžnou v ostatních zemích EU

Praha 17. května 2019 (PROTEXT)

Lékárníci dlouhodobě volají po zásadních změnách v klíčových oblastech veřejného lékárenství. Tyto změny se týkají několika oblastí, zejména však v ztransparentnění neprůhledného systému, kde mizejí velké finanční bonusy ze zdravotnictví v daňových rájích, kde daňově sídlí monopoly zahraničních firem, které v poslední době dominují na českém trhu s léčivy. Bohužel ministerstvo a jejich exekutivní složky již více jak rok změny přislíbily ale doposud nekonaly a nekonají. Uplatňování zpětných bonusů formou dumpingu koncových cen či doplatků za regulovaná léčiva, mají velký vliv na monopolizaci trhu a vedou ke zvýhodňování velkých hráčů na trhu. Jsou zneužívány ke konkurenčnímu boji o pacienta. Platby za léky ze zdravotního pojištění mají mít svá jasná pravidla a mají být stejné pro všechny pacienty včetně doplatků. Žádáme rovné podmínky pro všechny provozovatele lékáren a výhodné doplatky pro všechny pacienty, nesouhlasíme s výhodami v cenách léčiv pro majitelé řetězců, které jsou na úkor nezávislých provozovatelů lékáren, lékárníků zaměstnanců a velké části pacientů.

"Dlouhodobě upozorňujeme politickou reprezentaci a to zejména ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha na vážné problémy souvisejí s bonusy a množstevními slevami, které jsou vyváděné mimo systém zdravotního pojištění. Neuvěřitelná míra neochoty tento problém řešit však v nás zasela míru podezření o pravděpodobných lobbingových tlacích, kterým asi ministerstvo podlehlo. Vždyť sociální nespravedlnost, kdy na venkově mají nemocní pacienti hůře dostupné léky, ve finále za vyšší ceny, přičemž lékárník je na pokraji ekonomické rentability provozu lékárny, je do nebes volající a nemá v jiných státech Evropy obdoby! Místo toho, aby systém byl napraven v základech, ministerstvo vymýšlí další administrativně náročné povinnosti pro lékárníky, jako je třeba finančně a pracovně náročný nefunkční systém ověřování léčiv, či připravovaný emergentní systém, který je proti pravidlům EU a na samotném Slovensku nefunguje," uvedl předseda spolku Vaši Lékárníci CZ, lékárník Aleš Nedopil.

Nejenom spolek Vaši Lékárníci CZ, ale i Grémium majitelů lékáren dlouhodobě upozorňuje na až protiústavní znevýhodňování malých lékáren a jejich majitelů, kdy je jejich odměňování postavené pouze na maržích. Proto společně s Českou lékárnickou komorou navrhli klíčové změny, které souvisejí se změnou regulace, vytvořením pevných pravidel pro síť lékáren a nastavení transparentního zacházení s bonusy od producentů léčiv, které patří dle našeho názoru zpět do zdravotního pojištění. Regulovaná komodita hrazených léků z pojištění tak bude transparentní a přinese především pacientům stabilní péči v celé České republice bez rozdílu.

Nejenom proto svolal spolek Vaši Lékárníci CZ na tuto sobotu (18. května) odbornou konferenci pod názvem II. Celonárodní sněm lékárníků 2019, která se uskuteční v kongresovém centru IKEM Praha, kde se sejdou právě lékárníci ze všech typů lékáren (jak těch nejmenších, venkovských, městských, poliklinických, soukromých, krajských ale i řetězcových) a budou diskutovat na tyto témata. Pozvání na sněm přijaly také významné osobnosti z okolních států, jako jsou Slovensko, Rakousko, Belgie a Německo. Mnozí zahraniční odborníci mají i přednášky na řešenou problematiku. Mezi lékárníky zavítají i politici v odpolední profesní diskusi.

"Po loňském sněmu v Brně, který měl velký ohlas, je záměrem letošní konference prodiskutovat s kolegy z celé ČR a okolních států jejich zkušenosti, určit si skutečné moderní směry, kterým je lékárenství v Evropě směřováno do budoucna a zjistit, zda-li není Česká republika opravdu místem pro experimenty zahraničních monopolů," řekl nám v závěru k této akci magistr Nedopil z pozice předsedy organizačního výboru sněmu.

Lékárenství je jediný segment zdravotnictví, kde dlouhodobě klesají a nebo meziročně stagnují příjmy z veřejného zdravotního pojištění. Celému zdravotnictví přitom tento segment za posledních 5 let v lékárnách ušetřil při výdeji léků na recept celkem více jak 9 miliard Kč a přitom počet položek vydaných léčiv je stále stejný. Lékárníci jsou dnes podmínkami výkonu profese tlačeni na hranu profitability provozu menších lékáren, čímž zaniká primární zdravotní péče (spolu s uzavíráním ambulancí praktických lékařů) v regionech a na venkově a tento fakt se musí změnit.

Sobotní konference je otevřená pro politiky, odborníky, novináře a publicisty.

Akreditaci lze provést na: www.vasilekarnici.cz v sekci registrace, nebo telefonicky (tel.: 608 453 393) či e-mailem na: kongres@msml.cz.

ikona Sněm lékárníků-1

ikona Sněm lékárníků-2

Mgr. Marek Hampel

Předseda Grémia majitelů lékáren

Kontaktní údaje:

Grémium majitelů lékáren z.s.

U Hranic 3221/14, Praha 10

Web: www.gmlcr.cz

TW: @marek_hampel

Mobil: 603 458 883

Mgr. Aleš Nedopil

předseda spolku Vaši lékárníci CZ z. s.

Kontaktní údaje:

Vaši Lékárníci CZ z.s.

Koněvova 2496/223, Praha 3

Web: www.vasilekarnici.cz

TW: @VasiLekarnici

Mobil: 608 453 393

Klíčová slova ČR-zdraví-léky-Vaši Lékárníci CZ

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zdravotnictví

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.