ÚDHPSH dal pokutu 25.000 Kč aktivistovi!

Praha 25. listopadu (PROTEXT)

Odůvodnění ÚDHPSH: Úřad obdržel dne 4. 8. 2017 podnět na provozování internetových obchodů na webových stránkách www.threeka.cz a www.bojkot.shop. Z informací uvedených v podnětu vyplývá, že domény threeka a bojkot.shop jsou registrovány na obviněného. Ten na výše uvedených internetových obchodech nabízí za úplatu předměty‚ letáky, plakáty, trička, samolepky apod. s vyobrazeními a texty napadajícími občanskou minulost a podnikatelské i politické působení předsedy politického hnutí ANO 2011 ing. Andreje Babiše, který kandidoval v letošních volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a rovněž programové cíle samotného politického hnutí ANO 2011. Celý text najdete v přiložených fotografiích.

Aktivistovi s pseudonymem Oskar Fuchs (Ondřej Fuchs), přišel příkaz s rozhodnutím vinen ve věci, že má eshop, který podle úřadu "vypadá jako kampaň" a vyměřili mu pokutu 25.000 Kč s tím, že je to trest v první třetině možné výše trestu. Jenže Oskar Fuchs není členem ani výrazným sympatizantem žádné strany, pouze mu vadí neustálé utahování svobody, ničení podnikatelů a prosazování totalitních názorů. Oskar Fuchs byl u založení naší skupiny AUVA, která bojuje proti populistům a konfrontuje je. My, jako skupina AUVA, ve které již mimochodem Oskar Fuchs není, vnímáme toto rozhodnutí jako zneužití zákona, který měl dohlížet nad hospodařením politických stran, ale místo toho se zneužívá k umlčování aktivistů, kteří bojují za svobodu. Vnímáme to jako postupný nátlak, aby se lidé báli vyjít do ulic, když to bude potřeba. V rozhodnutí je také napsané, že by se mohli porušení zákona dopustit i lidé, kteří by je použili, tedy by je použili k šíření svého názoru. Nerozumíme tomu rozhodnutí. Chtějí pokutovat i všechny, co si dali na facebook, že podporují tu nebo jinou stranu, nebo že nebudou volit toho nebo jiného? Na mítincích ANO jsme byli několikrát upozorněni, že nesmíme mít tyhle transparenty. Jenže my nepropagujeme žádnou stranu. Jsme jen lidé, kteří se shlukují na facebooku. Jsme aktivisté a nemáme žádnou právní formu, jen stejný názor.

Dovolíme si přidat dva články z Listiny základních práv a svobod.

Článek 3

(1) Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.

Článek 17

(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.

(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.

(3) Cenzura je nepřípustná.

(4) Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.

(5) Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon.

Skupina AUVA.

Kontakt:

Za skupinu AUVA Michal Vožda

tel.: 775 964 556

e-mail: auva@post.czauva@post.cz

fb: https://www.facebook.com/Str%C3%A1nka-skupiny-AUVA-160405304496097/?ref=br_rs

Oskar Fuchs

tel.: 608 550 829

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

Klíčová slova ČR-volby-strany-právo-lidská-protest-AUVA

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Politika, veřejná správa a soudy

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.