Zkrachovalá firma STROJTEX a.s. je na prodej ve výběrovém řízení

Dvůr Králové nad Labem 21. září (PROTEXT)

Strojtex

Pardubická firma STROJTEX, která ovšem má závod ve Dvoře Králové nad Labem, je na prodej ve výběrovém řízení, jehož organizaci má na starost brněnská společnost Prokonzulta.

Strojtex se soustředí engineering v textilním, automobilovém, energetickém, stavebním a nábytkářském průmyslu. Jako prvovýrobce se specializuje na: obrábění, svařování, lisování kovů, výrobu vlastních finálních produktů, výrobu tvářecích forem a transrormátových jader, montáž strojních dílů, kovových palet, kontejnerů, strojních svěráků a zvedacích plošin.

Součástí prodeje podniku Stojtex a.s. je soubor dlouhodobého majetku (nehmotných aktiv, nemovitostí, movitých věcí), zásob, pohledávek a finančních prostředků určených k realizaci hlavní podnikatelské činnosti dlužníka.

Do prodeje je zahrnut i rozsáhlý výrobní areál v k.ú. Sylvárov, obec Dvůr Králové nad Labem, a rekreační areál v k.ú. Březka, obec Libuň, movité věci jsou pak soustředěny zejména v těchto areálech.

Historie této firmy sahá až do roku 1958, kdy byla založena. Předmětem činnosti byla tehdy kusová a malosériová výroba náhradních dílů pro textilní stroje. Už ve svých počátcích se STROJTEX soustředil na vývoj a výrobu nových zařízení určených pro jutařský a lnářský průmysl a přádelny bavlny. V pozdějších letech se investovala značná část prostředků do nákupu kvalitních obráběcích center, CNC soustruhů a svařovacích robotů. V současnosti jako REKON spol. s. r. o., divize STROJTEX, zaměstnává 152 lidí. V roce 2012 se společnost dostala do insolvence a byl vyhlášen konkurz.

"Výběrové řízení bude ukončeno 13. října, do této doby můžou zájemci posílat své nabídky. Jediným hodnotícím kritériem je výše nabídnuté ceny. Orientační nabídková cena je stanovena na 35 mil. Kč a každý účastník musí při předložení nabídky složit kauci ve výši 3 milionů Kč. Hodnota podniku byla stanovena znalcem na 49 milionů Kč," uvedla Lucie Vařeková, dražebník ze společnosti Prokonzulta, která výběrové řízení organizuje.

Podnik je i přes rozhodnutí o úpadku stále provozován a je v současné době pronajat třetí osobě a skladba i hodnota jednotlivých složek majetku dlužníka se v souvislosti s tím může měnit.

Předmět prodeje je užíván a je k němu uzavřena smlouva o nájmu podniku, a to na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců, kde měsíční nájemné činí 200.000,- Kč (bez DPH).

Kontakt:

Lucie Vařeková

603374073

varekova@prokonzulta.czlvarekova@prokonzulta.cz

PROKONZULTA, a.s.

Křenová 299/26, 602 00 Brno

+420 543 255 515

www.prokonzulta.cz

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

Klíčová slova ČR-stroje-firmy-Strojtex-PROKONZULTA

Oblast
Královéhradecký (hk)

Kategorie
Auto-moto, doprava a stroje

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.