Nová výtvarně-literární soutěž pro dětské týmy

Praha 8. září (PROTEXT)

Srdce s láskou darované - Nová výtvarně-literární soutěž pro dětské týmy.

Zářijové číslo časopisu AGE vyhlašuje celostátní soutěž pro dětské kolektivy Srdce s láskou darované. Stejně jako časopis si dává za cíl podpořit tradiční lidské hodnoty, jako jsou láska, přátelství, rodina, vzájemná úcta.

Jedním z jejích pořadatelů je proslulé pražské divadlo Studio Ypsilon. Jeho zakladatel a ředitel Jan Schmid říká: "Myšlenka této soutěže se mi líbí hned z několika hledisek. Jednak jde o tvorbu a přirozenou tvořivost, která dnes v životě trochu absentuje. Dále jde o to, že chceme druhého obdarovat, udělat mu radost a dát najevo svůj vztah. Za třetí je pro mě nejzajímavější to, že nejde o záležitost jednotlivce, ale že chceme něco vytvořit společně, v týmu, což vyžaduje shodu všech a dobrý nápad, na němž bude mít každý svým způsobem podíl. Čili předpoklad je umět se domlouvat na vzájemnosti. Právě v tom jsem nalezl společný jmenovatel se Studiem Ypsilon. Bylo by ideální, kdyby zkušenost, kterou mladí účastnící soutěže získají ze vzájemného respektu, měla smysl i do jejich dalšího života.“

Profesor Jan Schmid je také předsedou poroty soutěže Srdce s láskou darované. V porotě dále zasednou herci Studia Ypsilon Jiří Lábus, Marek Eben a Jan Jiráň.

Soutěže se mohou zúčastnit dětské týmy z mateřských a základních škol, družin, z dětských domovů, ZUŠ, mateřských center a ostatní dětské kolektivy v maximálním počtu 30 dětí/kolektiv, které splní stanovená pravidla. Soutěžní je jedna fotografie vyrobeného srdce (nebo srdcí) a jeden literárně zpracovaný text libovolného žánru, z něhož bude zřejmé, komu je srdce určeno a proč. Fotografii a příběh soutěžící zašlou prostřednictvím přihlášky umístěné na webových stránkách časopisu AGE www.age-management.cz. Uzávěrka přihlášek je 15. 11. 2014.

Soutěží se o hodnotné ceny, jejichž seznam stejně jako detailní pravidla najdete na stránkách soutěže www.age-management.cz/soutez/. Slavnostní předání cen se uskuteční v únoru 2015 v pražském Studiu Ypsilon na mimořádném odpoledním představení tohoto divadla určeném pro vybrané soutěžící. Výsledky zveřejní časopis AGE v únorovém vydání 2015; v průběhu roku 2015 budou v AGE postupně publikovány jednotlivé příběhy, fotografie, rozhovory s vítěznými týmy, reportáže atd. Fotografie 50 nejlepších výrobků budou po vyhodnocení soutěže umístěny v galerii na webových stránkách časopisu AGE www.age-management.cz na stránce Nejlepší práce.

Pořadatelem a organizátorem soutěže jsou firma ANTECOM s. r. o., vydavatel časopisu AGE, společnost OPTYS, spol. s. r. o., a Studio Ypsilon.

Více na www.age-management.cz

Kontakt:

ANTECOM s.r.o.

AGE MANAGEMENT

Redakční servis: +420 602 313 176

produkce@antecom.cz

www.antecom.cz

www.age-management.cz

priloha

priloha

priloha

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz

Klíčová slova ČR-výtvarné-literatura-soutěž-děti-AGE-ANTECOM

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Kultura

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.