LEX o.s. k návrhu Evropské komise na zpřísnění regulace zbraní

Praha 23. října (PROTEXT)

Dne 21. 10. 2013 předložila komisařka Cecilia Malmström Radě EU a Parlamentu EU návrh, aby se EU zabývala zpřísněním evropské legislativy týkající se držení zbraní za účelem prevence ozbrojeného násilí a nelegálního obchodu se zbraněmi. Propozice ovšem navrhuje i výrazné zásahy do legálního držení zbraní, zejména v oblasti typů povolených zbraní, kapacity zásobníku, znehodnocování zbraní a legitimních účelů držení zbraní.

LEX o.s. - sdružení na ochranu práv majitelů protestuje zejména proti tomu, aby se tato záležitost řešila na celoevropské úrovni, neboť v průzkumu provedeným EU, na který se odvolává i návrh komisařky Malmström, se občané České republiky a 14 dalších členských zemí nadpoloviční většinou přiklonili k názoru, že tato problematika by měla být řešena na úrovni členských států vlastními zákony. Mezi občany ani členskými státy EU tedy zjevně neexistuje dostatečná shoda, která by EU opravňovala řešit problematiku plošnou legislativou závaznou pro všechny členské státy.

LEX o.s. má dále zásadní námitky proti návrhům, které zasahují do legálního držení zbraní, zejména proti uvažovanému zařazení některých samonabíjecích zbraní mezi zakázané zbraně; proti uvažovanému zpřísnění prodeje a držení vzduchovek, replik a obdobných zbraní; proti omezování pojmu „legitimní důvod k držení zbraně“, které by měnilo právo na privilegium; proti uvažovanému nucenému zavádění biometrických senzorů a dalších technických omezení; a proti dalším uvažovaným omezením, která by kladla překážky či přímo znemožňovala bezúhonným občanům držení zbraní pro jakýkoli legitimní (nekriminální) účel.

LEX. o.s. uznává nutnost určitých základních požadavků pro držení zbraní, zejména bezúhonnosti a spolehlivosti, jakož i potřebu přehledu o pohybu zbraní, aby se zabránilo únikům do nelegální sféry. Tento cíl však nesmí být zneužíván jako záminka pro omezování držení zbraní těm občanům, kteří tyto základní požadavky splňují.

Proto využijeme veškerých dostupných prostředků k tomu, abychom tomuto omezování zabránili nejen v České republice ale za spolupráce s ostatními organizacemi držitelů zbraní i na evropské úrovni.

Kontakt:

David Karásek

tel.: 724 007 988

e-mail: david.karasek@gunlex.cz

www.gunlex.cz

www.gunlex.cz/wp-content/uploads/propagacni_letak_LEX.pdf

www.facebook.com/gunlex

Klíčová slova ČR-EU-zbraně-LEX

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Auto-moto, doprava a stroje
Politika, veřejná správa a soudy

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.