Prezidentský duel mezi Fischerem a Zemanem na TV Prima Family

Praha 6. ledna (PROTEXT)

Prezidentský duel mezi Fischerem a Zemanem u diváků jednoznačně vyhrál Zeman, který získal na svoji stranu i další voliče.

Jak ukázal bleskový průzkum společnosti SANEP u diváků, kteří sledovali páteční prezidentský duel mezi Janem Fischerem a Milošem Zemanem na TV Prima Family, jednoznačně zvítězil Miloš Zeman, který zaujal 54,5 procenta diváků. Oproti tomu Jan Fischer zaujal pouze 12,4 procenta diváků.

Patrně zejména přirozenější a pohotovější vystupování Miloše Zemana v prezidentském duelu napomohlo tomuto prezidentskému kandidátovi k příklonu dalších voličů na jeho stranu.

Jak totiž dále ukázal bleskový průzkum společnosti SANEP 26,6 procenta diváků, kteří uvedli, že jeden ze dvou účastníků tohoto duelu patří k jejich prezidentským kandidátům, přiznávají, že tento duel ovlivnil jejich rozhodnutí ohledně výběru prezidentského kandidáta. Z této skupiny diváků pak 90,7 procenta přiznává, že je prezidentský duel ovlivnil ve prospěch Miloše Zemana. Lze tedy říci, že z části diváků, kteří se rozhodovali mezi volbou M. Zemana a J. Fischera anebo zvažovali svoji podporu pouze jednomu z těchto kandidátů, se díky prezidentskému duelu vysílaného televizí Prima Family stali voliči Miloše Zemana, který zvítězil nad Janem Fischerem i podle názoru většiny politologů.

Bleskový průzkum společnosti SANEP tak poukázal i na skutečnost, že značná část voličů není definitivně rozhodnuta o podpoře konkrétního prezidentského kandidáta a jejich názory mohou ovlivnit i např. právě takovéto duely a výstupy jednotlivých osobností.

Exkluzivní bleskový internetový on/off-line průzkum byl proveden ve dnech 4. - 5. ledna 2013 na vybrané skupině 1842 diváků, kteří sledovali prezidentský duel mezi Janem Fischerem a Milošem Zemanem, který vysílala televize Prima Family dne 4. 1. 2013. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci respondentního panelu více než 220 tisíc registrovaných uživatelů 5903 dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru a odpovídá sociodemografickému rozložení obyvatel ČR dle údajů Českého statistického úřadu. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje v rozmezí +-3,5 procenta. Kontrola daného vzorku byla provedena triangulační datovou metodou.

Více na http://www.sanep.cz

SANEP je exklusivním partnerem Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty mezinárodních vztahů a výzkumného záměru Governance v kontextu globalizované společnosti a ekonomiky a dále je členem mezinárodní aliance výzkumných agentur AIMRI (Alliance of International Market Research Institutes).

Kontakt:

Oldřich Zajíc

ředitel a jednatel

tel.: 605 881 188

tel.: 222 231 560

e-mail: zajic@sanep.cz

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu s grafy, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz

Klíčová slova ČR-volby-prezident-média-televize-Prima-Fischer-Zeman-SANEP-MÍNĚNÍ

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Politika, veřejná správa a soudy
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.