Firma Vistaprint musí odškodnit společnost print24 a předat jí informace o nekale získaných objednávkách * Konkurenční výhoda získaná nepravdivými prohlášeními

Drážďany (Německo) 19. října (PROTEXT/BusinessWire)

Firma print24 http://www.print24.com, internetová tiskárna patřící pod křídla společnosti unitedprint.com SE, si připsala další vítězství nad společností Vistaprint. Podkladem pro toto rozhodnutí se stal rozsudek v soudním sporu s firmou Vistaprint, který vydal Krajský soud v Drážďanech dne 30.11.2010 pod číslem jednacím 3 O 949/10. Na základě tohoto rozsudku bylo potvrzeno, že firma Vistaprint inzerovala produkty zdarma, za které však vybírala od zákazníků peníze. Toto chování bylo označeno za nekalé a protikonkurenční. Díky nepravdivým prohlášením tak firma Vistaprint získala neoprávněnou konkurenční výhodu. Nyní Nejvyšší soud v Drážďanech zamítl odvolání žalované strany proti tomuto rozsudku ze dne 14.6.2011. Rozsudek tak nabyl právní moci.

Na základě rozsudku ze dne 30.9.2011, který vydal Krajský soud v Drážďanech pod číslem jednacím 42 HK 0 35/11 byla firma Vistaprint navíc odsouzena k tomu, aby sdělila firmě print24 informace o tom v jakém rozsahu používala zakázané způsoby reklamy. Současně musí firma Vistaprint uhradit společnosti print24 všechny škody, které jí vznikly na základě nekalého jednání společnosti Vistaprint od 11.2.2011 a všechny další související škody. Navíc je firma Vistaprint povinná předat společnosti print24 informace o všech objednávkách získaných nekalým jednáním, včetně celkového obratu a nákladů v souvislosti s těmito objednávkami. Celková náhrada škody byla vyčíslena na 250 tisíc Euro.

Kontaktní informace

unitedprint.com for print24

David Gornickel

Tel.: +44-20-86019315

E-mail: david.gornickel@unitedprint.com

Zdroj: print24

Přečtěte si tuto tiskovou zprávu online na webové stránce:

http://www.businesswire.com/news/home/20111019005647/en

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

(BW)

Klíčová slova Německo-služby-internet-soud-firmy-print24

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
Služby, cestovní ruch
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.