Společnost Zynga podala žádost o povolení veřejné nabídky akcií

San Francisco (USA) 4. července (PROTEXT/BusinessWire)

Společnost Zynga Inc. dnes oznámila, že podala Americké komisi pro cenné papíry (SEC) na formuláři S-1 žádost o povolení veřejné nabídky akcií. Tato žádost se týká kmenových akcií třídy A, které chce Zynga veřejně nabídnout. Počet nabízených akcií a jejich cena zatím nebyly stanoveny. Část akcií bude vydána a prodána přímo společností Zynga a část akcií bude prodávána některými akcionáři firmy Zynga.

Firmy Morgan Stanley & Co. LLC a Goldman, Sachs & Co. budou společnými silami zajišťovat správu této veřejné nabídky akcií a budou jednat jako zástupci upisovatele akcií. BofA Merrill Lynch, Barclays Capital Inc. a J.P. Morgan Securities LLC se budou rovněž podílet na správě této veřejné nabídky akcií. Vyšším spolusprávcem nabídky bude také firma Allen & Company LLC. Nabídka cenných papírů bude uskutečněna výhradně a pouze formou předběžné registrace. Formulář pro předběžnou registraci zájmu o cenné papíry je možné získat (poté co bude vydán) v kancelářích firmy Morgan Stanley & Co. LLC, k rukám: Oddělení předběžného zájmu o cenné papíry, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014 nebo e-mailem na prospectus@morganstanley.com. Kromě toho lze tento formulář rovněž získat na následující adrese: Goldman, Sachs & Co., k rukám: Oddělení předběžného zájmu o cenné papíry, 200 West Street, New York, New York 10282 nebo zaslat e-mail na prospectus-ny@ny.email.gs.com.

Žádost o registraci a povolení této nabídky byla odeslána Komisi pro cenné papíry (SEC), ovšem ještě nenabyla účinnosti. Tyto cenné papíry nesmí být prodávány ani přijímány nabídky k jejich odkupu do doby, než toto povolení a registrace nabudou účinnosti.

Tato tisková zpráva nepředstavuje nabídku k prodeji ani odkupu cenných papírů. Navíc v žádném státě nesmí dojít k žádným transakcím s těmito cennými papíry, dokud nebude povolena příslušnou komisí pro cenné papíry. Pokud by k takovým transakcím přesto došlo, jsou neplatné a neúčinné od samého počátku.

Kontaktní informace

Kontakt pro média

Tisková kancelář firmy Zynga

Dani Dudeck, 415-503-0303

press@zynga.com

nebo

Kontakt pro investory

investors@zynga.com

Zdroj: Zynga Inc.

Přečtěte si tuto tiskovou zprávu online na:

http://www.businesswire.com/news/home/20110701005951/en

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

(BW)

Klíčová slova USA-finance-Zynga

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.