SANEP: Kauza Drobil poškodila ODS, VV a levice posilují

Praha 7. ledna (PROTEXT)

Koaliční přestřelky, ale zejména sociální nejistota podporovaná jednotlivými odborovými svazy, vede k pokračujícímu, i když již velice pozvolnému, posilování levice, která by počátkem ledna roku 2011 v případě aktuálního konání poslaneckých voleb sestavila stodvojkovou většinovou vládní koalici. Ukazují to aktuální volební preference a volební model společnosti SANEP. Z výsledků exkluzivního průzkumu společnosti SANEP také vyplývá, že kauza rezignujícího ministra životního prostředí Pavla Drobila poškodila ODS, která oproti prosinci minulého roku zaznamenala pokles voličského zájmu a naopak napomohla Věcem veřejným, které poprvé po strmém propadu voličského zájmu zaznamenaly mírný vzestup volebních preferencí. Na hranici vstupu do Poslanecké sněmovny stále lavírují lidovci, kteří by se však ani v lednu patrně do Sněmovny nedostali. Vládní koalice by pak aktuálně získala o dvacet poslaneckých mandátů méně, než kterými disponuje po loňských květnových poslaneckých volbách.

Exkluzivní internetový off-line průzkum společnosti SANEP byl proveden ve dnech 30. prosince 2010 - 5. ledna 2011 na vybrané skupině 11.877 dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku 18-69 let. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci respondentního panelu 190 tisíc registrovaných uživatelů 27.031 dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru a odpovídá sociodemografickému rozložení obyvatel ČR dle údajů Českého statistického úřadu. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje v rozmezí +-1,5%. Kontrola daného vzorku byla provedena triangulační datovou metodou.

Průzkum aktuálních volebních (nikoli stranických) preferencí a předpokládaný volební model vychází pouze z hlasů 63,4% respondentů, kteří představují reprezentativní vzorek rozhodnutých voličů. Uvedené výsledky a modely jsou platné pouze v daný okamžik sběru dat.

V případě teoretického konání parlamentních voleb na přelomu prosince 2010 a ledna letošního roku by stejně jako před měsícem s přehledem zvítězila ČSSD se ziskem 33,3% hlasů, což je o čtyři desetiny procentních bodů více, než tomu bylo počátkem prosince minulého roku. Pozici sociální demokracie nahrává obava ze zhoršování existenčních podmínek díky očekávaným vládním reformám, ale zejména díky již aktuálnímu snižování platů zaměstnanců státní správy a celkovému zvyšování životních nákladů, které se dotkne většiny domácí populace.

Druhou nejsilnější stranou v Poslanecké sněmovně by byla aktuálně TOP 09 se ziskem 19,1% hlasů. TOP 09 oproti předchozímu měsíci ztratila 1,1 procentního bodu.

Ztrátu oproti minulému měsíci zaznamenala i ODS, kterou by aktuálně volilo o tři desetiny procenta méně voličů (16,8%), než tomu bylo počátkem prosince minulého roku. Občanští demokraté zjevně narážejí na kauzu rezignujícího ministra životního prostředí Pavla Drobila, který zpochybnil deklarovaný předvolební slib ODS ohledně boje s korupcí. Zatímco v případě poklesu preferencí TOP 09 může jít o momentální, a nikoli tendenční výkyv, který však může vystřídat preferenční vzestup, u ODS můžeme počítat jak s případnou trvalou voličskou stagnací, tak i s dalším poklesem právě ve prospěch zejména TOP 09. To však ukáže až další vývoj. Ten rozhodne i o přízni či nepřízni celé koaliční trojky.

Komunisté se ziskem 12,5% hlasů si připsali o půl procentního bodu více než před měsícem. KSČM se těší stabilní podpoře zejména významné části populace v důchodovém věku.

Vedle ČSSD si polepšili i Věci veřejné, a to poprvé po dlouhodobém poklesu voličské důvěry. Na přelomu prosince a ledna by tak Věci veřejné získaly 7,9% hlasů, což je o osm desetin procentního bodu více než na přelomu listopadu prosince minulého roku. Věci veřejné získávají své body díky razantní obhajobě stranických priorit a velice kritickým postojům ke kauze rezignujícího ministra životního prostředí. Zda se tak Věci veřejné vzpamatují ze strmého propadu volebních preferencí, nelze v tuto chvíli říci. V každém případě je zjevné, že Věci veřejné se snaží naplnit své sliby a ukázat voličům, že nejsou pouze přívažkem koaliční vlády, ale rovnocenným partnerem, který má své slovo a může ovlivnit běh událostí ve svůj prospěch, byť i za cenu případných kompromisů. Zejména aktuální vládní diskuse nad protikorupční strategií pocházející z dílny ministra vnitra a šéfa Věcí veřejných Radka Johna je zjevnou ukázkou snahy Věcí veřejných naplnit své předvolební deklarace, a dát tak voličům najevo, že Věci veřejné jsou státotvornou stranou s plnými kompetencemi a plnohodnotnou politickou kvalifikací jejich vládních představitelů. Zda tento vzkaz a chování Věcí veřejných bude mít příznivý dlouhodobý preferenční efekt, je však otázkou. Tou ostatně zůstává i existence celé koaliční vlády, která bude tento rok procházet těžkými zkouškami při prosazování vládních reforem, a patrně bude nadále čelit i tlakům jednotlivých odborových organizací.

Stejně jako tomu bylo na přelomu listopadu a prosince minulého roku, i v případě aktuálního konání poslaneckých voleb by lidovci zůstali před branami Poslanecké sněmovny, a to se ziskem 4,7% hlasů, což je o jednu desetinu procentního bodu více než minulý měsíc.

Žádná jiná politická strana by aktuálně nepřekročila pětiprocentní hranici nutnou pro vstup na parlamentní půdu.

HYPOTETICKÝ VOLEBNÍ MODEL - POSLANECKÉ MANDÁTY:

Hypotetický volební model, který vychází z aktuálního průzkumu volebních preferencí, tedy z hlasů pouze rozhodnutých voličů, a také údajů z posledních sněmovních voleb za použití d'Hondtovy metody pro výpočet mandátů pro strany, ukazuje, že stávající vládní koalice by aktuálně disponovala pouze menšinou 98 hlasů a o jeden poslanecký mandát by si tak ještě pohoršila oproti minulému měsíci. Oproti květnovým poslaneckým volbám, v nichž vládní koalice získala 118 poslaneckých mandátů, by však aktuálně tato koalice přišla o celých dvacet poslaneckých hlasů. Naopak levice v podobě ČSSD a KSČM by si oproti minulému měsíci polepšila o jeden poslanecký mandát a aktuálně by disponovala většinou 102 hlasů. Kromě případné velké koalice ODS a ČSSD se 111 poslaneckými hlasy by žádné jiné možné uskupení nedisponovalo potřebnou nadpoloviční většinou hlasů. Vzhledem k posilujícím Věcem veřejným však bude zajímavé sledovat teoretickou koalici ČSSD s VV, která by v tuto chvíli dala dohromady 92 poslaneckých mandátů. V případě, že by totiž ČSSD a Věci veřejné daly dohromady ve volebních preferencích nadpoloviční většinu, mohou být VV pro ČSSD zajímavým partnerem pro další poslanecké volby, ale i pro případné sesazení stávající vládní koalice a konání případných předčasných voleb. Věci veřejné se totiž otevřeně hlásí k středo-levicové politice a bezpochyby si tak otvírají i cestu k ČSSD, která kromě KSČM v tuto chvíli nemá jiného případného koaličního partnera.

Více na http://www.sanep.cz

SANEP je exklusivním partnerem Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty mezinárodních vztahů a výzkumného záměru Governance v kontextu globalizované společnosti a ekonomiky, a dále je členem mezinárodní aliance výzkumných agentur AIMRI (Alliance of International Market Research Institutes).

Kontakt:

Oldřich Zajíc

Tiskový mluvčí

tel.: 602 538 278

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu s grafy, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz

Klíčová slova ČR-volby-sněmovna-firmy-SANEP-MÍNĚNÍ

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Politika, veřejná správa a soudy

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.