SANEP: Levice by poprvé od voleb získala ve sněmovně většinu

Praha 2. prosince (PROTEXT)

Vítězstvím levice by skončily poslanecké volby, pokud by se konaly v posledním listopadovém týdnu. Jak ukazují pravidelné průzkumy společnosti SANEP, po šestiměsíční vládě koalice ODS, TOP 09 a VV je tomu poprvé, co by v Poslanecké sněmovně získala většinu ČSSD s KSČM. Sociální demokracie pod vedením úřadujícího předsedy Bohuslava Sobotky by tak v aktuálních hypotetických poslaneckých volbách zvítězila s výsledkem, který marně očekával v květnových volbách bývalý předseda ČSSD Jiří Paroubek. Ukazují to aktuální výsledky exkluzivního průzkumu společnosti SANEP. K ČSSD, která sklízí úspěch díky sociální politice, se přidávají i voliči Věcí veřejných. Druhou nejsilnější stranou by byla TOP 09, k níž se nadále přesouvají voliči ODS. Lidovci by se na konci listopadu do sněmovny nedostali. Zajímavé jsou i výsledky v Praze, kde nelibost obyvatel hlavního města k magistrátní koalici ODS s ČSSD výrazně posiluje TOP 09 na úkor ODS. Z dění v hlavním městě získává body i strana Věcí veřejných, která by v Praze získala téměř deset procent. Celkově lze říci, že vládní politika, která vzbuzuje nejistoty a obavy většiny domácí populace, tak zjevně napomáhá většímu příklonu voličů k levicové politice ČSSD. Naopak pravicově smýšlející voliči nacházejí oporu v TOP 09, a to zejména v Praze, kde jsou nespokojeni s představiteli ODS. Ti totiž, i přes vítězství TOP 09 v pražských komunálních volbách a jednoznačně pravicovou orientaci voličů z hlavního města, dali přednost koaliční spolupráci s ČSSD.

Exkluzivní internetový off-line průzkum společnosti SANEP byl proveden ve dnech 25. listopadu - 1. prosince 2010 na vybrané skupině 10.493 dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku 18-69 let. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci respondentního panelu 190 tisíc registrovaných uživatelů 25.336 dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru a odpovídá sociodemografickému rozložení obyvatel ČR dle údajů Českého statistického úřadu. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje v rozmezí +-1,5%. Kontrola daného vzorku byla provedena triangulační datovou metodou.

Průzkum aktuálních volebních (nikoli stranických) preferencí a předpokládaný volební model vychází pouze z hlasů 60,2% respondentů, kteří představují reprezentativní vzorek rozhodnutých voličů. Uvedené výsledky a modely jsou platné pouze v daný okamžik sběru dat.

V případě teoretického konání parlamentních voleb v posledním listopadovém týdnu by zvítězila ČSSD se ziskem 32,9% hlasů, což je o 3,6 procentních bodů více než na počátku listopadu. Sociální demokraté by se tak šest měsíců po poslaneckých volbách dočkali původně předpokládaného triumfálního volebního výsledku, který se však i přes veškerá očekávání v květnových volbách nedostavil. Jak ukazují pravidelné výsledky průzkumů společnosti SANEP, ČSSD se svojí opoziční sociální politikou nadále posiluje. Úřadujícímu předsedovi ČSSD Bohuslavu Sobotkovi se tak daří stabilizovat ČSSD, která představuje levicovou bariéru proti vládní pravicové úsporné politice.

Druhou nejsilnější politickou stranou by se v posledním listopadovém týdnu stala TOP 09 se ziskem 20,2% hlasů, která by si během jednoho měsíce polepšila o 1,5 procentního bodu. TOP 09 se tak vzdaluje od třetí ODS, která by aktuálně získala pouze 17,1% hlasů. Občanští demokraté tak zaznamenali oproti výsledkům počátkem listopadu propad o jeden procentní bod. Top 09 zaznamenala výrazný vzestup zejména v Praze, kde by aktuálně získala 35,8% hlasů, což je rozdíl o více jak pět procent oproti říjnovým komunálním volbám. Naopak ODS v Praze aktuálně oproti říjnovým výsledkům necelých 5 procent ztrácí. K TOP 09 si tak zjevně nadále nacházejí cestu nespokojení voliči ODS, kterým se zejména v Praze nelíbí magistrátní koalice ODS s ČSSD.

Komunisté si i přes ztrátu 1,7 procentního bodu udržují s 12% své stabilní místo na politickém kolbišti.

Věci veřejné by aktuálně získaly 7,1% hlasů, což je o 1,2 procentního bodu méně, než tomu bylo počátkem listopadu. Naopak v Praze by v tuto chvíli VV získaly 9,7% hlasů, což by s přihlédnutím na statistickou chybu mohlo znamenat v případě aktuálních komunálních voleb jejich vstup na magistrátní půdu. Je možné se domnívat, že vzestup VV v Praze je rovněž reakcí na nespokojenost pražských voličů s magistrátní koalicí ODS s ČSSD. I přesto, že se jedná o výsledky volebních voličských preferencí, které nelze zaměňovat za hlasy odevzdané v komunálních volbách, z výsledků průzkumu provedeného u obyvatel Prahy je patrná reakce na dění na pražském magistrátu.

Na hraně vstupu na parlamentní půdu se pohybují lidovci, kteří by aktuálně se ziskem 4,6% hlasů zůstali před branou Poslanecké sněmovny. I zde může hrát svoji roli statistická odchylka, nicméně hypotetický volební model s lidovci v Poslanecké sněmovně nepočítá, neboť je zřejmé ochladnutí zájmu voličů o tuto stranu. Lidovci totiž od počátku listopadu ztrácejí 1,1 procentního bodu, což může být reakcí na volbu nového lidoveckého předsedy Pavla Bělobrádka, který není široké veřejnosti příliš znám a je zde proto patrné vyčkávání na jeho politický styl.

HYPOTETICKÝ VOLEBNÍ MODEL - POSLANECKÉ MANDÁTY

Hypotetický volební model, který vychází z aktuálního průzkumu volebních preferencí, tedy z hlasů pouze rozhodnutých voličů a také údajů z posledních sněmovních voleb za použití d'Hondtovy metody pro výpočet mandátů pro strany, ukazuje, že stávající vládní koalice by aktuálně disponovala pouze menšinovými 99 hlasy. Těsnou většinou 101 hlasů by naopak aktuálně v Poslanecké sněmovně disponovala ČSSD s KSČM. Velkým lákadlem pro sestavení velké koalice po vzoru pražského magistrátu by pro ODS a ČSSD bylo pohodlně většinových 112 hlasů, kterými by toto politické uskupení aktuálně disponovalo. Žádná jiná varianta většinového koaličního uskupení by podle aktuálního rozložení sil dle hypotetického volebního modelu nebyla v podstatě reálná.

Jak ukazují aktuální výsledky volebních preferencí, nadšení z pravicové úsporné politiky ustupuje většinové obavě z možných dopadů vládní politiky na životní úroveň většiny veřejnosti. Z této sociálně vyhrocené atmosféry pochopitelně nejvíce získává ČSSD, která je dominantním vládně-opozičním kritikem a zastáncem sociální politiky na úkor dalšího zadlužování, kterému naopak hodlá vláda úspornými opatřeními zabránit.

Více na http://www.sanep.cz

SANEP je exkluzivním partnerem Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty mezinárodních vztahů a výzkumného záměru Governance v kontextu globalizované společnosti a ekonomiky a dále je členem mezinárodní aliance výzkumných agentur AIMRI (Alliance of International Market Research Institutes).

Kontakt:

Oldřich Zajíc

Ředitel a jednatel společnosti

tel.: 602 538 278

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu s grafy, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz

Klíčová slova ČR-volby-sněmovna-firmy-SANEP-MÍNĚNÍ

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Politika, veřejná správa a soudy

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.