SANEP: ČSSD zvyšuje náskok, TOP 09 předstihla ODS. * Vládní koalice by v listopadu přišla o 21 poslanců

Praha 10. listopadu (PROTEXT)

Pět měsíců po konání parlamentních voleb by v případě jejich aktuálního konání ČSSD drtivě porazila své politické soupeře. Do Parlamentu by se na počátku listopadu opět dostali lidovci a TOP 09 by předstihla ODS. Jak ukazuje teoretický volební model společnosti SANEP, v případě konání parlamentních voleb počátkem listopadu by stávající koalice ODS, TOP 09 a VV ztratila oproti stávající situaci 21 poslaneckých křesel, a disponovala by tak pouze menšinovou silou 97 hlasů. Pouze v případě spojení s dalším koaličním partnerem, KDU-ČSL, která by se oproti květnovým volbám do Poslanecké sněmovny aktuálně dostala, by mohlo dojít k sestavení většinové tzv. superkoalice ODS, TOP 09, VV a KDU-ČSL. Přestože by ČSSD vyhrála pouze hypotetické listopadové volby s náskokem o více než deset procent voličských hlasů před druhou TOP 09, s KSČM by většinu dohromady nedala a ani teoretické spojení ČSSD, VV a KDU-ČSL by neumožnilo vítězné sociální demokracii dát dohromady potřebnou nadpoloviční většinu poslaneckých hlasů. Volební preference podle společnosti SANEP, které vycházejí pouze z hlasů respondentů, kteří by se k modelovým volbám počátkem listopadu dostavili, však zejména ukazují skutečnost, že levicová ČSSD dočasně vedená Bohuslavem Sobotkou zaznamenává stále větší nárůst voličského zájmu, což potvrdily i nedávné komunální a senátní volby. Zájem o levicově orientované strany je dán zejména snahou vlády o prosazení úsporných opatření, která se týkají mimo jiné snížení platů státních zaměstnanců, ale i dalších daňových opatření, která budou mít negativní dopad na peněženky většiny obyvatel ČR.

Exkluzivní internetový průzkum společnosti SANEP byl proveden ve dnech 4. - 9. listopadu 2010 na vybrané skupině 7.453 dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku 18-69 let. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci panelu 190 tisíc registrovaných uživatelů 19.730 dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje kolem +-1,5%.

Průzkum aktuálních volebních (nikoli stranických) preferencí a předpokládaný volební model vychází pouze z hlasů 57,5% respondentů, kteří představují reprezentativní vzorek rozhodnutých voličů. Uvedené výsledky a modely jsou platné pouze v daný okamžik sběru dat.

V případě teoretického konání parlamentních voleb počátkem listopadu by s více než desetiprocentním náskokem před politickými konkurenty zvítězila ČSSD, která by získala 29,3% hlasů. Tento výsledek potvrzuje, stejně jako nedávné komunální a senátní volby, trend příklonu části voličské obce k levicové politice ČSSD. Ta je největším oponentem vládních úsporných opatření.

Druhou nejsilnější parlamentní stranou by byla TOP 09 se ziskem 18,7% hlasů, která by tak o šest desetin procentního bodu předstihla až třetí ODS (18,1%). Jak ukazují tyto výsledky, voliči ODS a TOP 09 preferují jednu nebo druhou stranu, avšak celkový potenciál těchto pravicových stran zůstává stále velice silný.

Čtvrtou nejsilnější stranou v Parlamentu by byla stejně jako v září i aktuálně KSČM, které by počátkem listopadu dalo svůj hlas 13,7% rozhodnutých voličů.

Pátým nejsilnějším politickým subjektem by se počátkem listopadu stala strana Věcí veřejných se ziskem 8,3% hlasů, avšak se ztrátou 1,3 procentního bodu oproti zářijovým výsledkům. Část stále nestabilního elektorátu VV tak patrně dnes volí spíše ČSSD.

Po pěti měsících od volebního debaklu KDU-ČSL, která se nedostala do Poslanecké sněmovny, se lidovci opět probouzejí a po úspěšných komunálních volbách se ukazuje, že by se počátkem listopadu KDU-ČSL stala z výsledkem 5,7% hlasů opět parlamentní stranou.

Žádná jiná politická strana by aktuálně nepřekročila pětiprocentní hranici nutnou pro vstup na parlamentní půdu.

HYPOTETICKÝ VOLEBNÍ MODEL - POSLANECKÉ MANDÁTY

Hypotetický volební model, který vychází z aktuálního průzkumu volebních preferencí, tedy z hlasů pouze rozhodnutých voličů a také údajů z posledních sněmovních voleb za použití d'Hondtovy metody pro výpočet mandátů pro strany, ukazuje, že stávající vládní koalice by aktuálně přišla o 21 poslaneckých hlasů, a ztratila by tak potřebnou většinu. Avšak ani vítězná ČSSD by ve spojení s KSČM nedisponovala většinou a nelze předpokládat, že by se k této koalici přidala jakákoli další parlamentní strana, neboť pro ODS, TOP 09, VV a KDU-ČSL jsou komunisté nepřijatelným partnerem. V úvahu by tak podle aktuálního hypotetického volebního modelu přicházela pouze varianta tzv. superkoalice TOP 09, ODS, VV a KDU-ČSL se 109 poslaneckými hlasy nebo stojedničkou koalice ODS a ČSSD. Sociální demokracie by nedosáhla potřebné většiny ani v teoretickém koaličním uskupení s VV a KDU-ČSL, kdy by získala pouze 92 poslaneckých hlasů.

Jak ukazují aktuální výsledky volebních preferencí, ČSSD získává hlasy jak z řad VV, tak i postupně zanikající Strany zelených, která se počátkem listopadu ocitla pod jednoprocentní hranicí. K ČSSD se také vrací voliči, pro něž byl nepřijatelný bývalý předseda Jiří Paroubek, kterého po jeho odstoupení z čela strany vystřídal úřadující předseda Bohuslav Sobotka. ČSSD také sbírá body díky vládním úsporným krokům, které postihnou většinu populace. Nicméně se rovněž ukazuje i stále silný pravicový elektorát, jehož část se pohybuje mezi volbou ODS nebo TOP 09 a který stojí za vládní ekonomickou politikou, která by měla ČR uchránit před dalším zadlužováním a měla by nastartovat ekonomický růst.

Více na http://www.sanep.cz

SANEP je exklusivním partnerem Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty mezinárodních vztahů a výzkumného záměru Governance v kontextu globalizované společnosti a ekonomiky, a dále je členem mezinárodní aliance výzkumných agentur AIMRI (Alliance of International Market Research Institutes).

Kontakt:

Oldřich Zajíc

Ředitel a jednatel společnosti

tel.: 602 538 278

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu s grafy, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz

Klíčová slova ČR-vláda-firmy-SANEP-MÍNĚNÍ

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Politika, veřejná správa a soudy

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.